Körlevél lelkipásztoroknak

Az elszomorítóan nagy emberáldozatot követelő világjárvány idején különösen fontos, hogy erőt merítsünk hitünkből. Ezért nyomatékosan felhívjuk testvéreink figyelmét, hogy az állami intézkedések nem a szabad vallásgyakorlást tiltották be.

A járvány megelőzése érdekében azonban rendkívül fontos, hogy lehetőleg minél kevesebb ember érintkezzen egymással, tekintettel arra, hogy némelyek tudtukon kívül és következmények nélkül lehetnek vírushordozók, míg másoknak az életébe kerülhet, ha a vírus megfertőzi őket.
A szükségállapot idején meghirdetett rendelkezéseket mi ezért pontosan tartsuk be, hogy óvjuk híveink egészségét és életét! Ezért figyeljünk a következő dolgokra:
– A gyülekezet tagjait összegyűjteni zárt helyen és nyílt téren egyaránt tilos. A jelenlegi rendelkezések értelmében mindenféle gyülekezés tilos. Az igehirdetéseinket viszont a virtuális térben közvetíthetjük híveink felé, ezzel is bátorítva őket.
– Kivételt képeznek a temetési szertartások, amelyeket a szűk családi kör jelenlétében el kell végezni. A résztvevők száma azonban nem haladhatja meg a nyolcat a szolgálatot végzőkön kívül. A családtól előzetesen kérjük el a résztvevők névsorát, és magyarázzuk el, hogy mások nem vehetnek részt, mert az állami hatóságok részéről súlyos büntetést kockáztatnak.
– A keresztelést és az esketést lehetőleg halasszuk el! Amennyiben erre nincs mód, a fenti intézkedés érvényes, azaz nem vehetnek részt többen, mint nyolc személy.
Fontos megértetni híveinkkel is, hogy ezek a rendelkezések nem ellenünk vannak, hanem megóvnak bennünket a nagyobb bajtól. Minél inkább betartjuk azokat, annál rövidebb ideig fog tartani a jelenlegi állapot. A mostani helyzetben dacolni a tiltásokkal nem csak azt jelenti, hogy pénzbírságot vagy szabadságvesztést kockáztatunk, hanem azt is, hogy felelősek lehetünk mások megbetegedéséért vagy épp haláláért!
Imádkozzunk azért, hogy a Kegyelem Ura óvja meg gyülekezeteinket és a pásztorokat!

Szeretettel küldöm köszöntésemet,

a békesség kötelékében:

Nagyvárad, 2020. március 23.

Csűry István püspök

Vélemény, hozzászólás?