Kiskolcson, nagy odaadással

Tizenegy éve szolgál a Kiskolcsi Református Egyházközségben Győrbíró Sándor, aki jelenleg a Szatmári Református Egyházmegye katekétikai előadója is. Feleségével Győrbíró Csilla M. Nagy Ottó díjas vallástanárnővel együtt tevékenyen szolgálják Istent a Szamos-menti gyülekezetben.

Pénteken Király Lajos esperes és Rácz Ervin ifjúsági előadó újabb nem hivatalos vizitációs útja Kiskolcsra vezetett, ahol éppen a templomtető javításán munkálkodtak.

A lelkipásztor és felesége lapunkat tájékoztatta címszavakban azokról a tevékenységekről, melyeket véghez tudtak vinni a tizenegy éve alatt. 2010-ben a lelkipásztor egy kopjafát adományozott a szabadságharcosok emlékére állítva a templom elé. 2010 és 2012 között önkormányzati támogatással ravatalozót építhettek. Újabb kopjafát állítottak 2012-ben Trianon emlékére a konfirmandusok, a presbiterek és a lelkipásztor adományából. A templom külső és belső felújítása 2014-ben, a templom 160 éves évfordulóján ért révbe, az önkormányzat és a gyülekezet adományaiból megvalósulva. A gyülekezeti ház alapozása a Magyar Állam egymillió forintos támogatásával kezdődött. Téglajegyeket bocsátottak ki, adományoztak a gyülekezeti tagok és az elszármazottak. 2016-ban felépült a gyülekezeti ház a Bukaresti Kultuszminisztérium 50 ezer lejes támogatásának is köszönhetően. 2017-ben a nyílászárók a hivek és az önkormányzat támogatásával, a belső munkálatok pedig a belső munkálatok pedig pályázat útján a Magyar Állam négymillió forintos támogatásával, Magyar Lóránd parlamenti képviselő közbejárásával valósultak meg.

2018 a templomharang éve volt Kiskolcson. A régi harang 83 éves korában megrepedt, hiába heggesztették, gyógyítgatták, nem tudta folytatni szolgálatát. Az új harang Hargita lábánál, Székelyudvarhelyen született meg Lázár Imre mérnök keze alatt. Felszentelték az Úr 2018. esztendejében, november 11-én, helyére került rá két napra. Csűry István püspök közbenjárására hárommillió forint érkezett a Magyar Államtól erre a célra.

2019-ben a templom tetejének újrafestése, a gömb és a villámhárító helyreállitása történt meg a gyülekezet adományaiból. Ugyancsak tavaly rendbetették a temetőt, Boros Béla egyháztag alázatos munkája révén. A templom belsejében egy iroda-vendégszoba alakult ki. A ravatalozó új padlócsempe burkolatot kapott, majd a mennyezet újralécezésére került sor.

A Gyülekezeti Ház újabb külső-belső munkálatára tízmillió forintot sikerült lehívni Magyar Lóránd kiskolcsi származású képviselő közbenjárásával.

A templom új tetővel való lefedésének munkálatai éppen most zajlanak, erre 55 ezer lejt kaptak a Bukaresti Kultuszminisztériumtól fennemlített képviselő közbenjárásával.

Az elmúlt 11 évben Isten megáldotta a lelkipásztor és felesége terveit, vágyait. Mindig rendelt melléjük segítőtársakat, akik önzetlenül dolgoztak az egyház megmaradásáért. Megtapasztalták azt, hogy a megfelelő időben szükség van támogatásra, közbenjárásra a gyülekezet anyagi támogatásáért. A gyülekezet megtapasztalta, hogy igenis van értelme képviselőket küldeni Bukarestbe, éppen ezért vasárnap szavazzunk bizalmat képviselőjelöltjeinek!

Közben a lelki építkezés is megtörtént. Rendszeresen szerveztek, évente, kirándulásokat, történelmi tanulmányutakat: Budapest, Hortobágy, Sárospatak, Vizsoly, Tokaj, Kassa, Debrecen… A gyermekek szívvel-lélekkel készülnek az ünnepi műsorokkal, minden nyáron megtartják a vakációs bibliaheteket és együtt tanultak bánni az anyaggal, bőrrel a Szelyke tanyán.

Király Lajos esperes és Rácz Ervin ifjúsági előadó örömmel beszélgetett az elmúlt 11 évre hálával visszatekintő lelkipásztorral és hitvesével, szolgatársával.

Vélemény, hozzászólás?