Ki a győztes? Aki Jézussal járt s benne hitt! – konfirmáció Szatmárhegyen

Vasárnap délelőtt az ünnepi istentiszteleten, 7 fiatal – 4 leány és 3 fiú – tett fogadalmat Jézus Krisztusba vetett hitéről és a Református anyaszentegyházhoz való hűségéről a Szatmárhegyi Református Egyházközségben – tájékoztatta lapunkat Kovács József lelkipásztor.

Az ünnepi istentiszteleten a helybéli lelkipásztor a Jelenések könyve 2. részének 7. verse – A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van – alapján hirdette az Úr igéjét. ,,Kinek szól a biztatás? Azt olvassuk, annak, aki győz, aki győzni akar. Ki a győztes? „Aki Jézussal járt s benne hitt”, emlékeztet minket énekünk. Az a győztes, akiben a szeretet törvénye Isten és embertársa felé megvan, aki tud hittel és jó cselekedettel Jézus Krisztusnak bizonyságtevő tanítványává válni. Aki a szeretet mellett, a szívbéli öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség útját járja… Arra biztatunk minden bizonyságtevőt, minden konfirmálót és egykor konfirmáltat: ne álljon meg ezen az úton, célozza meg az élet fáját! Kérje a hitvallás gyümölcsét, az élő Igét, az örök élet gyümölcsét, és ehhez kérje az Úr Jézus segítségét! Hisszük, hogy így mindenki győztes lesz, és Isten megadja az őt kérőknek az élet fájának gyümölcsét” – biztatott a lelkipásztor.

,,3 fiú, 4 lány. Kevés-e ez a szám vagy elegendő, ha sokról nem is tudunk beszélni… Egyértelműen kevés, ha arra gondolunk pár évvel ezelőtt, nagyobb létszámban konfirmáltak. Anyakönyveinket nézegetve olyan „átlag” számokkal találkoztam, amelyek ötszörösei az ideinek. Így jutottam el azokhoz az oldalakhoz, amelyek az 50 évvel ezelőtti neveket őrzi. 1974-ben 33 ifjú „felelt”. – monda konfirmációs beszédében Kovács József lelkipásztor

Ez a hét ifjú akkor lesz számban és minőségben kevés, ha felszívja őket az élet, az érdektelenség, akkor vesztesek lesz a gyülekezet. Példamutató és megtartó erő is csírázhat viszont bennük, ha látható, aktív, segítő, támogató tagjai maradnak a közösségüknek. Ehhez azonban még mindig szükséges a szülői, nagyszülői, keresztszülői biztatás. Kívánjuk, hogy Szentlélek munkálkodjon bennük, közöttük.

Tudjuk, ez ifjaktól ezután is el fog venni tőlük értékeket az élet családtagokat, talán egészséget. Próbatételek, kísértések keresik fel őket. De lesz sok áldás, lesz sok hálaadás, és továbbra is hirdettetik számukra a kegyelem és isteni szeretet, a bűnvallás lehetősége. Adja Isten, hogy életük mindig az Úr Jézus szeretetében teljen.

Vélemény, hozzászólás?