Jut er az 500-b l a 100-ra

Eltel a reform ci 500. vfordul ja, s a sz vemben ott van a h la, hogy ezt is meg lhettem.

Amikor elkezdt k ezt az vet, bevallom, kicsit f ltem t le. Egyfel l az rt, mert sok program volt kialakul ban, s tudtam, megpr b lok ottlenni min l t bb alkalmon, el re f raszt nak t nt, m sfel l pedig tartottam att l, hogy res eml kjelavat sba torkollik a jubileumi nneps gek jelent s r sze.

Egyik f lelmem sem igazol dott be, ugyanis sz momra felt lt volt ott lenni, mind a k zponti, mint a gy lekezeti nneps geken. J volt egy tt r lni az r l kkel s kattintani a reform tus mosolyokat. s, igen, voltak eml kjelavat sok, de valahogy tudatosodni l tszott az nnepl k nagy r sz ben, hogy ink bb a j v fel kell tekinteni rem nnyel, mint a m ltba meredni b s nosztalgiz l ssal.

J volt ottlenni Nagyv radon, Debrecenben, a Csillagponton, j volt tud s t sokat szeml lni Kolosv rr l, Budapestr l, Marosv s rhelyr l-, de valahogy Szatm rn meti szeptember 1-2 volt m gis sz momra a cs cs. Nem az rt, mert egyik szervez je voltam az esem nynek, hanem az rt mert ez az n v rosom, s mert fantasztikus volt ezreket l tni felvonulva nekelni, j volt a betonf t ren egy tt rvacsor zni, s igen – a magyar himnuszt egy tt nekelni az egykori tapst ren. Er t ad esem ny volt. De kell is az er .

s ha volt 500, akkor most j n a 100. Nem kell nagy matektud s ahhoz, hogy megtudjuk, melyik a nagyobb. Jut teh t er az 500-b l a 100-ra, b ven. R gt n meg lesz teh t a hit nk pr b ja is. Nem sszeesni, nem megs rt dni, nem megb nt dni, hanem igen is tudni: n a J zus Krisztus tulajdona vagyok-

Kiv lts gos emberek vagyunk teh t, hiszen meg lt k az evang lium ltal reform lt egyh z tsz zadik vfordul j t. s ez rt h la a Mindenhat nak, de folytat dik az tsz zegyedik v, a maga gondjaival, bajaival. Merengek a keresztel kontra temet s negat v statisztik j n, l tom a messzire k lt z , hazaj nni nem akar nemzett rsaimat, s m r tudom, nem s hajtozni kell, hanem tov bbadni azt az er t, amit Krisztust l kaptam, mert “Mindenre van er m Krisztusban, aki engem meger s t.” (Fil 4,13) Mindenre IS! BAs K!

R cz Ervin

Vélemény, hozzászólás?