Jubileumi Nőszövetségi Találkozó Debrecenben

Június 28-án, pénteken, ismét együtt imádkozhattak a Királyhágómelléki Református Egyházkerület képviselői a Tiszántúli Református Egyházkerület nőszövetségeivel. Debrecenben, a 30. nőszövetségi konferencia jubileumi alkalmán adhattak  hálát közös múltért és az elmúlt 30 év minden testvéri találkozásáért: a tavaszi és őszi bibliaiskolák, a nyári nőszövetségi konferenciák, Kárpát-medencei imanapi előkészítők, gyülekezeti találkozások alkalmával – tudtuk meg Nagy Erika, megbízott nőszövetségi elnöktől.

Házigazdáink által összeállított programban a Kárpát-medence minden református egyházkerületét képviselte valaki, így valósult meg az egység, törlődtek el a határok a lelkünkben és a nőszövetségi szolgálatban a történelmi határok ellenére is. Igét hirdetett Ft. Harangozó László, a Szerbiai Református Egyház püspöke, a Kárpátalján megélt hitükről vallott Jakab Krisztina, a beregi egyházmegye nőszövetségi elnöke, a Drávaszögben megélt hitükről Dr. Lábadi Károly ny. egyetemi tanár és felesége Dr. Lábadiné Kedves Klára ny. néprajzkutató, tanár tartott előadást, a Felvidékről Nagy Zsuzsánna, a Szlovákiai Református Nőszövetség Ung megyei elnökének előadását hallgathattuk meg, köszöntött Györky Szilvia nőszövetségi elnök, aki a szeptemberi, Felvidéken tartandó Kárpát-medencei Imanapi előkészítőre hívta meg az egyházkerületi nőszövetségi elnökségek tagjait. Erdélyből  Tatár Anna lelkipásztor, az Erdélyi nőszövetség titkára beszélt a felújított bonyhai kastélyról és az ott végzett  nőszövetségi szolgálatról, a Credo Verséneklő Együttes Ungvárról érkezett, Királyhágómellékéről Nagy Erika, megbízott elnök záró imádsága és áldása zárta a találkozót.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület nőszövetségi elnökség képviseletében jelen volt még Bódis Dóra, a temesvári, Ardai Erika lelkipásztor a bihari, Fazakas Judit lelkipásztor a nagybányai egyházmegyék elnökeként. A temesvári egyházmegyéből 36-an, Végvár, Lugos, Temesvár-Újkisoda, a bihari egyházmegyéből 12-en, Kőröskisjenő, Nagyvárad-Rét, a nagybányai egyházmegyéből 25-en, Hosszúmező, Domokos, Vámfalu, a szatmári egyházmegyéből pedig 140-en érkeztek 13 gyülekezetből: Láncos, Németi, Szamos-negyed, Szigetlanka, Szárazberek, Hirip, Szamosdob, Sárközújlak, Patóháza, Halmi, Kisbábony, Dabolc, Tamásváralja. Egyházkerületünk 4 egyházmegyéjéből összesen 213-an vettek rész a  jubileumi konferencián.

Áldásos együttlét volt, örömteli találkozás anyaországi és határon túli nőtestvérekkel! Köszönjük a meghívást a Tiszántúli Református Egyházkerület nőszövetségi elnökének: Dr.Gaál Botondné dr.Czeglédy Máriának és munkatársainak!  Isten segítsen  abban, hogy valósággá váljon életükben és szolgálatukban a konferencia mottójaként választott Ige: „…igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével!”

Vélemény, hozzászólás?