J zus Krisztus egyh za, a mi otthonunk – nnep Szamos-negyeden

Forr s: frissujsag.ro

Tegnap d lel tt szakad es ben rkeztek a szatm rn meti Szamos-negyedi reform tus gy lekezet h vei a templomba, ennek ellen re sz p sz mban gy ltek ssze, b r res helye gy is maradtak a padokban.

Az istentisztelet az nekkar szolg lat val kezd d tt meg, majd Bogya-Kis M ria lelkip sztor mondott verset, amit ism t az nekkar szolg lata k vetett, majd az ifjak nekes-verses ssze ll t sa k vetkezett. Ig t Nt. Lentulai Attila gy ri reform tus esperes hirdetett, P l apostol Ef zusbeliekhez rott levele m sodik r sz nek 19. vers t l.

Az igehirdet feltette a k rd st, hogyan vezet az t Krisztust l a reform ci ig, majd elmondta, hogy a ma ember nek is szembe kell n znie azzal a k rd ssel, hogy 500 v ut n, mit is jelent sz munkra az egyh z, hiszen a reform torok b tors g t l, vagy a g lyarabok erej b l a ma egyh za m r nem tud meg lni, ez rt sz ks ge van a ma l emberek mell ll s ra, hiszen csak gy rizhet meg, az amit az el d k fel p tettek s megtartottak. Elmondta, hogy az egyh znak otthonn kell v lnia, ahol rz dik Isten szeretete, amit mindenkinek tov bb kell vinnie haza, saj t otthon ba is, csal dtagjai, bar tai k z . Ugyanakkor a gy lekezet tagjainak a tan tv nyok s a reform torok polg rt rsaiv kell v lniok, de nem csak nekik, hanem mindenkinek, akik megv lt juknak tekintik Krisztust. Nagyon sz pen megfogalmazva a pr dik ci ban az esperes azt is kiemelte, hogy az egyh zat nem t gl k s k vek alkotj k, hanem a templomokat bet lt sz vek, s 500 v eltelt vel is arra kell gondolni, hogy az egyh z a sz vek temploma, amelyet a Szent l lek ereje tart ssze.

Az vend glelkip sztor igei zenet t k vet en Bogya-Kis Ferenc k sz nt tte az egybegy lteket, s k sz nte meg Lentulai Attila igehirdet s t. Ezt k vet en felk rte P ti Edu rd t rt nelemtan rt, a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium igazgat j t, tartsa meg az nnepi alkalomra tervezett el ad s t a reform ci r l.

Az igazgat j l sszeszedett gondolatokkal, hat sos el ad ssal llt a gy lekezet el . El bb elmondta, hogy az elm lt id szak egy tulajdonk ppeni adventi v rakoz s volt, de nem m a megszokott kontextus ban, hanem ez ttal a reform ci 500. vfordul j nak meg nnepl s re v rva. Annak a reform ci nak, amelyet m r annyian igyekeztek megmagyar zni: sokan hitb li, vall sos vagy egyh z meg j t mozgalomk nt besz lnek r la, viszont kevesen mondj k el azt, hogy a reform ci folyamata az eg sz vil got megv ltoztatta. Egy olyan sikert rt net volt ez, amelynek a ma l emberek is r szesei. “Ez nem volt mindig k nny , s ma sem mindig az, ppen ez rt kitart an a reform ci mell kell llni a mai napon is, hogy 500 v eltelt vel is legyen mit nnepelni” – hangs lyozta P ti. A tov bbiakban megeml kezett Bethlen G borr l, erd lyi fejedelemr l, besz lt munk j r l s jelent s g r l.

V g l pedig elmondta, hogy nem az idei v volt k l nleges a reform ci szempontj b l, hanem a ma l emberek rezhetik magukat k l nlegesnek, hiszen k azok, akik r szesei lehetnek ennek az nnepnek, viszont felel ss get s terhet viselnek azzal, hogy ppen k azok, akik feladata tov bbvinni s tov bb p teni ezt a szellemis get.

Az iskolaigazgat el ad sa ut n Bogya-Kis M ria lelkip sztor k sz nt tte a gy lekezetet, eml kezet vissza a 25 vvel ezel tti id szakra, amikor a templom hely n m g csak egy res t r ll, s h l t adott mindaz rt amit negyed vsz zad alatt el rt egy a fiatal, 25 ves gy lekezet. Ezt k vet en a n sz vets g z szlaj t is egy jabb szalaggal l tta el, a Reform ci 500. v nek eml ke gyan nt.

Ezt k vet en meg rvacsor zott a gy lekezet, v g l pedig megkoszor zt k Bethlen G bor szobr t is, amelyet ezel tt 10 vvel ll tott a gy lekezet. Az ta minden vben sort ker tenek az nnepi koszor elhelyez sre. Ez esztend ben szakad es ben, kis t lz ssal ork n erej sz lben ker lt sor a koszor z sra.

Vélemény, hozzászólás?