Kezdőlap / Nincs kategorizálva / Istentisztelet a Magyar Nyelv Napj n

Istentisztelet a Magyar Nyelv Napj n

A Szatm rn meti Reform tus Gimn zium szerda d lel tti istentisztelet n a di kok a magyar nyelv ld sai rt adt k h l t Istennek. A pr dik ci ut n a di kpresbit rium m sora h vta fel a figyelmet rt k nkre.

Ilonczai Zsombor iskolalelk sz a Biblia k zep b l, azaz a 118. zsolt r alapj n hirdette az Ig t. Jobb az Asrban b zni, mint emberekben rem nykedni! Ezt tudt k azok a reform torok, el reform torok is, akik ldozatot hoztak annak rdek ben, hogy anyanyelven hirdettess k az Ige. Ez az ldozat rtelmet nyert, mert a zsolt ros szerint is, gy vezet Isten benn nket “t gas t rre,” igazi szabads gra. Az anyanyelvet ne vesz ts k el sem vegyesh zass g, sem k lf ldre val k lt z s eset ben! – hivta fel az rt kveszt s vesz ly re a di kok figyelm t a lelkip sztor.

A reform tus gimn zium di kpresbit riuma p r perces m sor keret ben eml keztetett mindazokra az rt kekre, amivel Isten a magyar nyelven kereszt l megaj nd koz. Nyelv nk egyedis g t mutatja az, hogy t bb tud s kijelentette, magyar nyelven jobban ki tudja fejezni mag t, gazdagabb a sz kincs.

Magyarorsz g Orsz ggy l se 2011 november 13- n nyilv n totta a Magyar Nyelv Napj v ezt a napot, lehet v t ve, hogy vente egyszer a k zfigyelem r ir nyuljon a magyar nyelvre, amely kultur lis r ks g nk s nemzeti identit sunk alapja. A Magyar Nyely Napja vr l vre alkalmat ad az oktat si, tudom nyos s a kultur lis int zm nyeknek, a m di nak, az anyanyelv pol ssal foglalkoz civil szervezeteknek s egyh zaknak a magyar nyelv meg nnepl s re, a hagyom ny rz ssel kapcsolatos rendezv nyek megtart s ra, s jabb kezdem nyez sek, mozgalmak elind t s ra. gy eml kezett s eml keztetett a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium di ks ga is.

Szóljon hozzá