Imhol, az Úr szolgálóleánya – Nőszövetségi Konferencia Diósadon

A szilágysági Diósad adott otthont a soron következő Egyházkerületi Nőszövetségi Konferenciának. Mintegy 1400-an vettek részt szeptember 23-án a Diósadon megrendezett találkozón, ebből több mint háromszázan a szatmári egyházmegyéből érkeztek.

Egyházkerületi nőszövetségi találkozóra került sor szeptember 23-án Diósadon. A rendezvényen, amelynek témája „Életünk és szolgálatunk a krisztusi örökség fényében”, mintegy 1400-an vettek részt. Az ünnepélyes zászlós bevonulás után Igét hirdetett Bogdán Szabolcs János püspök a János evangéliuma 17. részének 27-tól 28-ig terjedő versei alapján: „Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”

Az igehirdetést követően köszöntött Bogya-Kis Mária a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nőszövetségi elnöke, Bogdán Ilona főtiszteletű asszony, nőszövetség tiszteletbeli elnöke, Rácz Ervin- Lajos – Egyházkerületi missziói előadó, Szánthó Júlia a Zilahi Református Egyházmegye nőszövetségi elnöke és Kádár György-Tamás házigazda lelkipásztor, a Zilahi Református Egyházmegye esperese

Érdekes és figyelemfelkeltő előadást tartott dr. Somfalvi Edit teológiai tanár Generációk közötti kapcsolatok, mint erőforrás az egyházban címmel, amit követett a L’Adyk, azaz a zilahi Silvania Főgimnázium verséneklő együttesének előadása.

A szünetet követően hét gyülekezet nőszövetségének zászlaját avatták fel, egyházmegyénkből a józsefházi gyülekezetét. “Imhol, az Úr szolgálóleánya” címmel Bogya-Kis Mária elnök tartott előadást. A záró istentiszteleten P. Tóthné Szakács Zita, a Dunántúli Református Egyházkerület nőszövetségi elnöke szolgált, ágendázott Szánthó Júlia, a Zilahi Református Egyházmegye nőszövetségi elnöke. Hat helyen osztottak úrvacsorát a lelkésznők.

E helyen is köszönjük Bogya-Kis Mária leköszönő nőszövetségi elnöknek, aki mintegy két évtizeden át töltötte be ezt a tisztséget, és az idén nyugdíjba vonul. Két évig helyettese, a soron következő választásokig Nagy Erika veszi át a helyét. Köszönet a házigazda Diósadi Református Egyházközségnek és a Zilahi Református Egyházmegyének, Kádár Tamás esperesnek, hogy megvalósulhatott a találkozó!

Vélemény, hozzászólás?