Imaheti program – 2015

Forr s: http://stud-theol.blogspot.ro/ 

J zus gy sz lt hozz : “Adj innom!” (Jn 4,7)

Bibliaolvas s Jn 4,1-42

(Nem hivatalos ford t s!)

1. nap MEGSZ L T S Sam ri n kellett pedig tmennie (Jn 4,4)
1M z 24,10-33 brah m s Rebeka a k tn l
Zsolt 42 Ahogyan a szarvas k v nkozik a foly v zhez
2Kor 8,1-7 Maced nia gy lekezeteinek adakoz sa
Jn 4,1-4 Sam ri n kellett pedig tmennie

2. nap BEISMER S J zus akkor az tt l elf radva le lt a forr sn l (Jn 4,6)
1M z 29,1-14 J k b s R hel a k tn l
Zsolt 137 Hogyan nekelhetn nk neket az Asrr l idegen f ld n?
1Kor 1,10-18 Mindenki gy besz l k ztetek: ” n P l vagyok, n Apoll s -”
Jn 4,5-6 J zus akkor az tt l elf radva le lt a forr sn l

3. nap BEISMER S “Nincs f rjem.” (Jn 4,17)
2Kir 17,24-34 Assz ria elfoglalja Sam ri t
Zsolt 139,1-12 “Uram, te megvizsg lsz, s ismersz engem”
R m 7,1-4 “Meghaltatok a t rv ny sz m ra a Krisztus teste ltal”
Jn 4,16-19 “Nincs f rjem.”

4. nap LEMOND S Az asszony pedig otthagyta kors j t (Jn 4,28)
1M z 11,31-12,4 Az Asr ezt mondta br mnak: “Nagy n pp teszlek, s meg ldalak”
Zsolt 23 Az Asr az n p sztorom
ApCsel 10,9-20 “Amit az Isten megtiszt tott, azt te ne mondd tiszt talannak”
Jn 4,25-28 Az asszony pedig otthagyta kors j t

5. nap KINYILATKOZTAT S “Uram, mer t ed nyed sincs, a k t is m ly-” (Jn 4,11)
1M z 46,1-7 Isten ezt mondta J k bnak: “Ne f lj lemenni Egyiptomba”
Zsolt 133 , mily sz p s mily gy ny r s ges, ha a testv rek egyet rt sben lnek!
ApCsel 2,1-11 A p nk sd napja
Jn 4,7-15 “Uram, mer t ed nyed sincs, a k t is m ly-”

6. nap BIZONYS GT TEL “a v z-, amelyet n adok neki, – r k letre buzg v z forr s v lesz benne.” (Jn 4,14)
2M z 2,15-22 M zes Midj n k tj n l
Zsolt 91 Aki a Fels ges rejtek ben lakik
1Jn 4,16-21 A teljes szeretet ki zi a f lelmet
Jn 4,11-15 ” r k letre buzg v z forr s v lesz benne”

7. nap BIZONYS GT TEL “Adj innom!” (Jn 4,7)
4M z 20,1-11 Izr el fiai Mer b n l
Zsolt 119,10-20 “Ig dr l nem feledkezem meg”
R m 15,2-7 “K lcs n s egyet rt s legyen k z ttetek”
Jn 4,7-15 “Adj innom!”

8. nap TANAsS G Sokan hittek benne az asszony szava miatt (Jn 4,39)
2M z 3,13-15 M zes az g csipkebokorn l
Zsolt 30 “Uram, – letben tartott l”
R m 10,14-17 “Milyen kedves azoknak a j vetele, akik az evang liumot hirdetik!”
Jn 4,27-30.39-40 Sokan hittek benne az asszony szava miatt

Worship and background material for the Week of Prayer for Christian Unity 2015 – World Council of Churches
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/xi-week-of-prayer-for-christian-unity/2015/week-of-prayer-for-christian-unity-2015

 

Vélemény, hozzászólás?