Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imádkozzunk nemzetünkért, együtt

Imádkozzunk nemzetünkért, együtt

Urunk és Istenünk!
A napfényből már csak árnyak maradtak az alkony óráira, lassan elköszön ez a mai nap is tőlünk. Megköszönjük Neked, hogy gondviselő szereteted oltalmazott minket, és ennek köszönhetően békésen várjuk az éjszakát. Jóllehet a mögöttünk maradt órákban sem voltunk maradéktalanul engedelmesek Hozzád. Halmoztuk tartozásainkat testvéreink felé és Veled szemben is. Fájdalmasan tapasztaltuk a velünk szembeütköző indulatokat, értetlenül fogadtuk a bántó szavakat. Egyedül a Te jóságodnak, menedéket készítő irgalmadnak köszönhetjük, hogy megfáradt életünket átadhatjuk Neked. A csend óráin újíts meg bennünket, hogy az ajándékba érkező elkövetkező napon figyelmesebben kövessük útmutatásodat. 

Gondviselő Jóatyánk! Elcsendesedésünk óráján hallgasd meg a magyar nemzetért szóló fohászunkat. Nagyon sokan kulcsoljuk össze kezünket és emeljük lélekben a magasba szívünket érte. Hálások vagyunk, hogy történelmi idők messzeségéből örököltük és örökíhetjük a bátorság, a becsület, a következetesség erényeit. Annak ellenére, hogy gyakran elárulták népünket, mégis vagyunk, és hisszük, hogy leszünk is. Keveredtek közénk árulók, egységünket megrontók és hamis irányra csábítók. Vannak, akik bűnös nemzetnek neveznek minket, könyörtelenül önmagának élő népnek, sőt Európa szégyenének. Elismerjük, hogy hibákat halmoztunk és tévedések terhelik életünket. Belátjuk, hogy gyakran rosszul választottuk meg vezetőinket. Nem tagadhatjuk azt sem, hogy engedtük magunkat félrevezettetni báránybőrbe öltözött farkasok hazugságaitól. Súlyos következmények terhét hordjuk, és szabadulásért kiáltunk. 

Szabadításnak Ura! Könyörgünk Hozzád, ne engedd elsősorban magyar nemzetünk tagjait megfeledkezni annyi és annyi példás helytállásáról. Földrészünk védelmező bástyája voltunk és vagyunk, ahol fejedelmek, királyok hozták áldozatukat a magyar vérrel. Vagyunk most is azok, akik megcsonkított állapotunkban is többet teszünk Európáért, mint az önmagáért tesz. Köszönjük azokat a vezetőinket, akik nemcsak emlegetik nevedet, hanem szolgálják nemzetünket, mint Isten választottjait a zsugorodó keresztyén világban. Tartsd meg nekünk mindig azokat, akik méltatlan támadások ellenére leleplezik a valódi ellenséget, az igazi életveszélyes helyzetet, a rejtett csapdát. Erősítsd mindig az Íge felől érkező bizonyosságot, hogy Te voltál és leszel továbbra is, Aki vezeted gyermekeidet. Add jól értenünk, hogy Te a jövőről szólsz, mert a Te vezetésed nekünk a következő percben, évben vagy évtizedekben teljesedik ki.
Térdre ereszkedünk előtted Teremtőnk! Áldd meg magyar nemzetünket, bölcs vezetőit és békés testvéreinket. Oltalmazz bennünket az ellenséggé lett testvérektől és a testvéreknek mutatkozó ellenségtől. Ments meg bennünket minden általunk nem látható veszélytól, és minden csapdától, amit láthatnánk, és megsem veszünk észre.

Atya, Fiú, Szentlélek teljes Szentháromság irgalmadra bízzuk életünket. Ámen!

Csűry István püspök

Szóljon hozzá