Imádkozz és dolgozz! – diakóniai továbbképzés az esperesi hivatalban

Az utóbbi években minden tavaszelején hollandok érkeznek a Szatmári Református Egyházmegye szervezésében, hogy előadásokat, továbbképzőt tartsanak a diakóniáról,  szeretetszolgálatról.

Ez történt hétfőn is délelőtt 11 órai kezdettel az Esperesi Hivatal tanácstermében, ahol Nagy Erika egyhámegyei missziói előadó, Székely Bernadett és Csürök Király Emese diakónusok szervezésében közel negyven lelkipásztor, presbiter, kántor, nőszövetségi- vagy gyülekezeti tag volt jelent a tanulságos előadásokon.

Wout van de Water, Teunie van de Water, Jannemarie Breen, Klaas de Wit, és van de Eefje Werfhorst Hollandiából, a Hulp Oost Europa nevű szervezettől érkeztek, hogy levezessék a továbbképzést. Kondor Endre biharvajdai lelkipásztor tolmácsolt.

Bibliai alapvetésként a szolgálatkészség egyik példájáról, Dorkászról szólt az igehirdetés az Apostolok cselekedeteiről szóló könyv 9. részének 36-tól 43-ig terjedő versei alapján. Dorkász fontos szerepet töltött be a gyülekezetben. Ebből következik, hogy be lehet vonni a mi gyülekezeteinkben is több embert arra, hogy szeretetszolgálatot gyakoroljanak mások fele. Dorkász figyelme nem csupán a saját gyülekezetéhez tartozó emberekre terjedt ki, hanem az azon kívüliekre is. Keresünk mi kapcsolatot a társadalom peremére szorult embertársainkkal! – szólt a bátoritás. Ezt követően a szolgálatkészség fontosságáról beszéltek a Máté evangéliuma 25. részének 31-től 46-ig terjedő versei alapján. Az Úr Jézus teljesen azonosul a társadalom peremére szorultakkal.

A szolgálatkészség példaképe Jézus, ezt tudjuk meg János evangéliuma 13. részének első 17 verséből. Egyik tanítvány sem áll neki lábat mosni, hiszen ez egy rabszolgafeladatnak minősült, amit senki sem végzett el szívesen. Jézus, a Mester, szolgává lesz, megmossa minden tanítványa lábát, még a Júdásét is. Mi ennek a cselekedetének az üzenete? Jézus önmagát alázta meg. A teljes megaláztatás útját választotta, és nem hagyta, hogy mások irányítsák ebben. Sikerül-e a munkánk során mások ítéletétől függetlenül a saját döntéseinket meghozni? A mi szolgálatkészségünk alapját az képezi, amit Jézus elvégzett értünk, helyettünk. Ez ad nekünk is erőt elvégezni bizonyos dolgokat. Hogyan készülhetünk fel a szolgálatra? Imádság által. Imádkozz és dolgozz! (Ora et labora) – ez egy olyan szentírási alapelv, mely képi illusztrációval szólva olyan, mint két evezőlapát a csónakban: ha csak egyiket használjuk, nincs haladás, csak körbeforog a hajó.

Vélemény, hozzászólás?