Ifjúsági táborok a szatmári egyházmegyében (2011-2022)

Az egyház több ifjúsági programot szervez, mert érzi, hogy ők nemcsak a jövője, hanem a jelene is a közösségnek. A keresztyén ifjúsági táborok 1990 óta évente (a pandémia éve kivételével) meghatározó és életre szóló események megszólító erővel bírnak.

A KRISZ, később SZIKE-tábor célja éppen ez volt: ifjakat megszólítani, nekik hirdetni az evangéliumot. Voltak közöttük olyanok, aki már hallották a jó hírt, mégis kaptak új üzenetet és élményt. Volt olyan ifjú, aki nem kapott vallásos neveltetést, sőt olyan is, aki vallotta, hogy ateista, de ez a tábor végére megváltozhatott.

A tábor programjai ehhez mérten nemcsak hitépítőek voltak, hanem evangelizációs jellegűek. Voltak világi, közösségi és egyházi programok is. Volt Ki mit tud, Láthatatlan színház, karaoke, filmnézés, sport…

Minden tábornak megvolt a maga témája, igei üzenete, felépítése, célja… Lelkes lelkipásztorok, teológusok és önkéntesek segítettek a szervezésben.  Érkeztek prédikátorok, előadók, orvosok, tanárok, hogy taniták a fiatalokat. Sok teológiai hallgatónak pedig ott történt meg az első igehirdetése. Emlékezetesebbnél emlékezetesebb pillanatok, amire jó visszanézni. Tegyük ezt meg, néhány adatot átnézve az elmúlt évtized táboraiból!

 Időpont, helyszín, részvevők száma

  Időpont Helyszín Résztvevők (kb)
2011 Július 31 – augusztus 6 Nagytarna – Parókia udvara 85
2012 Július 29 és augusztus 4. Nagytarna – Parókia udvara 67
2013 Július 28 – augusztus 3 Hadad 145
2014 Július 19-26 Nagytarna – Ecosunhome 275
2015 Július  26-augusztus 1 Nagytarna – Ecosunhome 190
2016 Július 31-augusztus 6 Nagytarna – Ecosunhome 195
2017 Augusztus 6-12 Nagytarna – Ecosunhome 185
2018 Július 29 – augusztus 4 Nagytarna – Ecosunhome 180
2019 Augusztus 4-10 Nagytarna – Ecosunhome 175
2021 Augusztus 1-7 Nagytarna – Ecosunhome 180
2022 Július 31.-augusztus 6. Nagytarna – Ecosunhome 291
 

 Témák és igei mottók

  Téma Igei mottó
2011 Család “Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.” (Ézs 49,15)
2012 Kisértések “Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hû az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sõt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.”

(1Kor 10,12-13)

2013 Identitás „Isten azt mondta Mózesnek: VAGYOK, AKI VAGYOK. És mondta: Így szólj Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem hozzátok.” (2Móz 3,14)
2014 Természet, szeretet „És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.” (1Móz 2,15) „A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentléke által.” (2Tim 1,14)
2015 Bizalom Az ÚR az én kősziklám, váram és szabadítóm, az én Istenem, kősziklám, őbenne bízom.” Zsolt 18,3a)
2016 Hű-ha, hűség „Bízzál az ÚRban, és cselekedj jót, e földön lakjál, és élj hűségesen.” (Zsolt 37,3)
2017 Imádat „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”  (Mt 4,10)
2018 Harag – düh „Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, ne menjen le a nap a ti haragotokkal!” (Ef 4,26)
2019 Szomorúság – bú „Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív.” (Préd 7,3)
2021 Öröm „Örüljetek az Úrban mindenkor!” (Fil 4,4)
2022 Ölelés „Ideje van az ölelésnek.” (Fil 3,5b)

  Igehirdetők

  Nyitó áhítat Záró áhítat Hétközi áhítatok
2011 Kovács Sándor szatmári esperes Király Lajos szatmári főjegyző Kató Szabolcs, Gáti Tibor, Csikai Annamária, Karikás Orsolya, Dohi Arnold, Mészáros Mihály, Mészáros János,

Kaszaniczki Csongor, Tóth Orsolya, Kala Noémi, Kallós Lilla.

 

2012 Nagy Erika misszió előadó Ilonczai Zsombor ifjúsági előadó Karikás Orsolya, Kala Noémi, Kallós Lilla, Pap Szidónia, Tóth Orsolya, Kaszaniczki Csongor, Kató Szabolcs, Gáti Tibor, Dohi Arnold, Bencze Kádár Bertold.
2013 Nagy Sándor nagykárolyi esperes Nagy Róbert lp. Karikás Orsolya, Dohi Arnold,  Kallós Lilla, Bíró Botond
2014 Ilonczai Zsombor ifjúsági előadó Nagy Sándor nagykárolyi esperes Dohi Arnold, Karikás Orsolya, Gáti Tibor, Bíró Botond, Kaszaniczki Csongor
2015 Kovács Sándor szatmári esperes Gellén Sándor nagybányai esperes Horváth Erzsébet, Mátyási Gerda, Pop Péter, Erdei Attila, Vajas Petra
2016 Jobb Domokos egyházkerületi ifjúsági előadó Kovács Sándor szatmári esperes Bíró Botond, Mátyási Gerda, Varga Tamás, Pop Péter, Tóth Henrietta
2017 Tolnay István nagykárolyi esperes Király Lajos szatmári esperes Vajda Szabolcs, Dohi Arnold, Varga Tamás-Sándor, Suvanjeiev Elisabet, Pop Péter, Rácz Ervin
2018 Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke Ilonczai Zsombor szárazberki lp. Vajas Petra, Csatári Leila, Moldován Krisztina, Nagy-Suvanjeiev Elisabet, Vajda Szabolcs, Rácz Ervin
2019 Forró László a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője Kiss József szatmári főjegyző Moldován Krisztina, Gáti Gábor, Vajda Szabolcs, Gegő Csenge és Csatári Leila teológusok, Rácz Ervin
2021 Varga Szilárd Csaba a Szatmárnémeti Református Gimnázium iskolalelkésze Rácz Ervin (úrvacsorai közösség) Gellén Máté, Törő Nikolett, Szeles Emese, Pop Titus, Gáti Gábor.
2022 Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke Rácz Ervin (úrvacsorai közösség) Csatári Leila, Kocsis Norbert, Pop Titus, Gáti Gábor, Kánya Réka.

Előadók

2011 Berke Eszter lp, Szatmári Elemér lp, Rácz Ervin lp, Tóth Emese ps
2012 Somfalvi Edit teológiai tanár, Őri-Pákay Franciska újságíró, Dr Vass Zoltán, Rácz Ervin
2013 Csűry István püspök, Csűry Miklós főgondnok, Jagó Jáncit informatikus,
2014 Békésy Erzsébet a környezetvédelemről, Kurta Tőtős Beáta, Dr. Vass Zoltán, Rácz Ervin,  Póti Eduárd
2015 Rácz Ervin lp, Király Lajos lp, Fülöp Tamás psz, Jobb Domokos lp., Varga Botond lp, Márk-Nagy Ágota EKE
2016 Varga Botond lp, Máthé Róbert lp, llonczai Zsombor lp, Rácz Ervin lp.
2017 Rácz Ervin lp, Tolnai János lp, Dohi Zoltán nagycsaládos lp., Máthé Róbert lp, Jobb Domokos lp.
2018 Máthé Róbert lelkész, Póti Eduárd tanár, Boros Lajos volt rab, dr. Puskás Csaba egyházmegyei főgondnok János Dél-Koreából, Szűcs Sándor az apcsel29.hu szerkesztője.
2019 Máthé Róbert vetési lelkipásztor és pszichológus, Dénes István bihari esperes, Varga Botond szalárdi lelkipásztor, Király Lajos szatmári esperes, Bolyki László zenész és lelkigondozó.
2021 Máthé Róbert vetési lelkipásztor és pszichológus, Mpofo Kitata Szilvia aradi lelkésznő, Dr. Király Lajos szatmári esperes, Nagy Tibor szilágybagosi lelkész, Tőtős Emese szilágyborzási lelkész.
2022 Varga Botond szalárdi lelkész, Máthé Róbert vetési lelkipásztor és pszichológus, Csomós József tiszáninneni ifjúsági referens, Kató Szabolcs kolozsvári teológiai tanár, Vékony Zsolt aradi ifjúsági előadó.

 Fellépők, meghívottak

  Világi Egyházi
2011 Pálfalvai ifjúság, a Szatmári Református Egyházmegye Lelkészkórusa
2012 Kása Zsolt és Kása Melinda néptáncosok, Székely Zsolt és Mihály Gergő stand uposok Pálfalvai ifjúság, Élő kövek
2013 Kása Zsolt és Kása Melinda néptáncosok, Straight Up, Székely Zsolt humorista Heaven Sattelite
2014 Kása Zsolt és Kása Melinda néptáncosok Élő Kövek, Sófár
2015 Kerekes Emőke fitneszedző, The Phoenix Zenekar, Kása Zsolt és Kása Melinda néptáncosok Bízz Band (egész héten)
2016 DJ Levicius, The Phoenix Zenekar, Kása Zsolt és Kása Melinda néptáncosok Ében zenekar, Bízz Band (egész héten)
2017 Uccse zenekar, Loga dance, DJ Levicius, Kása Zsolt és Kása Melinda néptáncosok Szászrégenből érkező Sófár, Szolgálat zenekar, Bízz Band (egész héten)
2018 Kása Zsolt és Kása Melinda néptáncosok, Strangers, Amulett Zenekar, Vékony Zsolt humorista Szegletkő, Ifjú Hírnök, Bízz Band (egész héten)
2019 Felméri Péter humorista, Kása Melinda és Kása Zsolt néptáncosok, Dj Leviciusz, Amulett Zenekar, Tamás Éva kozmetikus Dávid Sátora Ifi Zenekar és a Szászrégenből érkező Sófár, Bízz Band (egész héten)
2021 Kása Melinda és Kása Zsolt néptáncosok, Dj Leviciusz, Amulett Zenekar, Tamás Éva kozmetikus, Akacia Mpofo Kitata dobterapeuta, Mikló István Boldizsár és Szigeti Ferenc, valamint a KRISZBI Band, Névtelen Band.
2022 Kása Melinda és Kása Zsolt néptáncosok, Dj Leviciusz, Amulett Zenekar, Osváth Richárd paralimpikon,  Tamás Éva kozmetikus, Pántya Sándor tűzoltó,  Telegdi Sándor elsősegély, Kánaán Worship, szIGEt Együttes,

Bízz Band  és szIGEt Együttes (egész héten)

Táborhimnusz

2011 Rejts most el A szárnyad alá, Erős kézzel Takarj be engem!

Tenger tombol, zúg, süvít a szél, Te emelsz fel a vihar fölé. Uralkodsz hullámok habjain, Szívem nem fél, benned remél.

Csak Istenben bízz, én lelkem!
Mert Ő él, nagyobb mindennél. 

2012 Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem S felnyitotta a szemem
Szolgává lett, magát megalázva Bűneimért szenvedett
Refrén:
Eljöttem, hogy áldjam Csodáljam, imádjam,
Őt ki értem adta önmagát Csodálatos Isten, dicsőséges bárány
fogadd el szívem imádatát Sosem fogom megtudni azt
milyen nagy volt az áldozat Hívd segítségül nevét, és megmenekülsz
2013 Hol az a szó, ami bemutatná szépséged?
Melyik az a dal, amely tisztán dicsér Téged? Van-e olyan illat, ami hasonlít, Hol az a tükör, ami nem torzít, Ha Téged kell bemutatnia?
Jézus, Isten Szent Fia. 2X
Refr.:
Szemedbe nézek, és látom benne, Teljesült az álom,
Amit rólam terveztél, Mikor, megteremtettél!
Átölelsz újra, én meg válladhoz bújva, Elmerülök Benned, Vagyok, aki mindig is voltam: Eredeti ember
Hol az a szó………..
Refr:
Szemedbe nézek…….. 2X
2014 Lelkem áldd az Urat, áldd az Urat,
Egyedül Őt imádd! Zengj úgy, mint soha még, Őt dícsérd!
A lelkem csak Téged áld.
Egy új nap kél, és már ébred minden, Itt az idő, hogy áldjalak,
És bármi ér ma, bármit rejt az út előttem, Hadd zengjek este is majd hálával!
Kegyelmed nagy, és türelmed hosszú, Szerelmed mély és az égig ér, Nem szűnök énekelni jóságodról, Tízezer okom van, hogy zengjek még.
És egy nap majd ez a test elgyengül, Erőm elhagy, s utam véget ér, A lelkem mégis Téged áld vég nélkül, Tízezer évig és mindörökké.
refr.
2015 Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol Nélküled elsüllyedek. Ebben megtalállak Téged, a mélységben megtart hitem. Nagy Neved hívom én, és felnézek a vizek fölé. Ott látlak én, a lelkem Benned megpihen. Enyém vagy és én Tied. A mélységnél nagyobb kegyelmed, mely elvezet és tart engem. Ha elbuknék és nagyon félnék, Te nem hagysz el, nem inogsz meg. Lélek add, hogy Benned teljesen megbízzak, A vízen bátran Veled járjak, bárhová hívsz, menjek. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni. Taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. Nagy Neved hívom én, és felnézek a vizek fölé. A lelkem Benned megpihen. Enyém vagy és én Tiéd.
2016 Felhők gyűlnek, vad szél kel, Húz a mélység – Te nem hagysz el Féltő hangod hozzám szól: Elcsendesül a háborgó tó, Elcsendesül a háborgó tó! Kétségben is mellettem vagy, minden kérdésre választ adsz; Féltő hangod hozzám szól: elcsendesül a háborgó tó, Elcsendesül a háborgó tó! Refrén: Fényeddel, fényeddel Hívsz, én újra látom,az otthon merre vár Fényeddel, fényeddel Kormányozd hajómat; zúghat minden, így partot ér! Holnap terhe nem aggaszt már, hálám minden nap Hozzád száll Jézus, Tőled elég egy szó: elcsendesül a háborgó tó, Elcsendesül a háborgó tó! Bridge: Fénylő tűzzel jársz előttem, Benned bízom, ha orkán zúg, Fénylő tűzzel jársz előttem, Így mentesz ki a próbákból!
2017 Lelkem vágyik Utánad, Ott az otthonom, ahol Te vársz. Az asztal mindig terítve Nálad, Vándorló életem haza talál. Refr.: És látom már, amit szem nem lát, Új világ tárul fel, kegyelmed formált át. Új ember lehetek Jézusban, Lelkem fellélegzett, tudja, hogy otthon van. Lelked betölti egész lényem, Arcod mint a Nap ragyog rám. Szerelmed, az én gyönyörűségem, Semmi sem választ el Tőled többé már. refr. Itt már nincs korlát, Rohanok Hozzád, Sorsom révbe ért, Megbocsájtottál. Minden újjá lett, Jézus megmentett, És csak éneklem Haza érkeztem! Haza érkeztem!
2018 Hová mehetnék?

Elfuthatnék, de Előled nincs hová Elbújhatnék, nincs hely, ahol nem találsz rám Nincs az a hely, hova kezed el nem ér Hova bújjak el Ki fizet majd bűneimért?

Saját fiadat küldted el, hogy tisztára moss Ő szent vérét adta értem Elmosva minden vétkem Ugyan, hová mehetnék… hisz kitárt karja vár!

 

2019 Tedd a terhed elé

1.     Ha megfáradtál és erőd elhagyott, kialudt a fény mi eddig ragyogott, Ha föléd emelkednek, s elfednek a gondok, tedd a terhed elé.

2.     Szállni akarsz, de egy lépés sem megy, oly nehéz az élet, te egyedül cipeled. Már szenvedett értsd meg a kereszten érted, hát tedd a terhed elé, tedd a terhed elé.

Refr: Nem azért jött, hogy sírni lásson, nem azért, hogy a porba hullj, újra tárd ki a szárnyad, mondd el a világnak, mily Nagy a mi Szent Urunk. Mily Nagy a mi Szent Urunk.

 

2021 Éneklem a te jóságodat

Úgy szeretlek mert kegyelmed sose csal meg, S minden nap tenyeredben tartasz, Reggel, ébredéstől lefekvésemig,

Éneklem a te jóságodat

Minden utamban hű voltál Egész életemben jó voltál Minden erőmmel, míg élek Éneklem a te jóságodat

Szelíd hangon sok-sok tűzön át vezettél S a sötétségben nincsen más ilyen közel Fiaddá fogadtál, barátként kísérsz Úgy élvezem a te jóságodat

Jóságod fut utánam, s utolér engem Hűséged megölel, egekig emel Leteszek mindent a te lábadhoz, átadom neked Jóságod nem hagy el, nem hagy el sosem

2022 Átölel jelenléted

Átölel jelenléted, ébren is csak rólad álmodom Várok rád, s azt remélem, szelíd hangod újra meghallom. Hűség, igazság szentség árad rám Itt állok megváltva a te szent trónodnál.

Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dicsérlek Nálad tisztább nem volt, és nem lesz, Jézus.

Az a biztonság, ami nálad vár, minden álmomnál többet ér Az a békesség amit ígértél minden kincsemnél többet ér Örök élet vár a te házadnál és ez mindennél többet ér!

 

Vélemény, hozzászólás?