H J zusra tekintve egy tt hittek – Imah t volt Erd d n

Vir gvas rnap fel vezetett az imah t az erd di reform tus templomban, s hab r nem voltak annyian, mint a hozsann z t meg egykor Jeruzs lemben, minden alkalommal sz p sz mban k pviseltette mag t a helyi reform tus s a katolikus gy lekezet is, s t m s gy lekezetekb l is elj ttek Erd d v ros ba, erre az alkalomsorozatra.

Vas rnap az imah t nyit alkalm n Hars nyi L szl erd di r mai katolikus esperes hirdette az Asr szav t, az igehirdet az im ds got, a szeretetet s a k z s pontok megkeres s t s rgette. H tf n Kov cs M ty s P ter s ndorhomoki lelkip sztor pr dik lt, mindenkit figyelmeztetett arra, hogy ne m sokra v rjunk a feladatok elv gz s ben, hanem cselekedj k is meg az Asr akarat t. Kedden Kala No mi a L ncos templom seg dlelk szn je a f lelmet oszlatta el igehirdet se ltal a gy lekezetben. Szerd n M th Lor nd rp d dobrai lelk sz az Isten s embert elv laszt akad lyokr l s azok megsz ntet s r l besz lt. Cs t rt k n Korda Zolt n Szatm r-L ncos gy lekezet nek lelkip sztora lelkes t pr dik ci j ban a megt r s s az j let lehet s geir l sz lt. Gy rb r S ndor kiskolcsi lelk sz Isten ldozatk sz szeretet t mutatta be a gy lekezetnek. Szombaton Nagy Erika s rk z jlaki lelkip sztorn z rta a vend glelk szek sor t zenve, hogy b k lj nk meg Istennel s emberekkel. Vir gvas rnap R cz Ervin helyi lelk sz arra a csod latos lehet s gre h vta fel a figyelmet, hogy J zus nemcsak Sik r vagy Jeruzs lem v ros ba k sz bevonulni, hanem a sz v nkben is kir lyk nt m k dhet.

Minden alkalmon szolg latk sz feln ttek, fiatalok s gyerekek dics rt k az Isten. A katolikus s a reform tus nekkar is magasztalta az Urat. A gyerekek r me, j t koss ga s kedve ism t eml keztetett arra, hogy ilyenek a Mennyeknek orsz ga. A fiatalok im ds gban vezettek, ugyanakkor minden h tk znap este egy-egy l leker s t kisfilmet n zhetett meg a gy lekezet a h tk znapi h sr l, a megbocs t sr l, a szavak erej r l, az jratervez sr l, az id r l s az igazi Kir lyr l. Cucuiat Attila r mai katolikus k ntor is, mondhatni a hagyom nyokhoz hiven, h s gesen szolg lt az alkalomsorozaton. K sz net a reform tus gy lekezet presbitereinek s azon hiveinek, akik ldozatk sz szeretet kkel lehet v tett k az imah t szervez s t!

Vid m imah t volt ez, ahol lebomlottak a falak felekezetek k z tt, n zv n a megtart Krisztusra, nekelve: R d tekint m r hitem- a Golgot n, ahol k zeledve egym shoz, kics csosodik a h J zus ltal minden benne h v nek az lete.

Vélemény, hozzászólás?