Hit lankadatlanul – Richard Wurmbrandról a Hit és gyógyításon

Márciusiban is megtartották a Hit és gyógyítás méltán népszerű előadássorozatot. Ez alkalommal is lélekemelő, tanulságos és építő előadásokat, énekeket hallhattak a jelenlevők.

Dr Vass Zoltán köszöntötte a jelenlevőket pénteken 18 órától a Németi Református Egyházközség gyülekezeti termében, majd a Lanka Duó, azaz Papp Krisztina és Csorvási Mihály keresztyén könnyűzenével készített az igei üzenetre, melyet Illyés Sándor szatmárnémeti evangélikus lelkipásztor hozott: „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek” (Mt 5,10-12) Jézus Hegyi beszédben elmondott szavai alapján a lelkipásztor Richard Wurmbrandról a keresztyénné lett zsidóról, hitre jutott egykori ateistáról, Krisztusnak sok éven át fogságot szenvedő követőjéről szólt.

Wurmbrand megtéréséről szóló szavai is elhozta a lelkipásztor: „Feküdtem az ágyamon az Újszövetséget olvasva, és ahogy teltek a napok, Jézus olyan valósággá vált számomra, mint például az a nő, aki főzött nekem. Nem mindenki megváltott, aki felismeri őt; a Sátán ismeri őt, mégsem keresztyén. Ezt mondtam Jézusnak: Nem leszek soha a te tanítványod. Pénzt, utazást és élvezetet akarok. Eleget szenvedtem. A te utad a szenvedés útja, és annak ellenére, hogy egyben az igazságé is, nem fogom követni! Hallottam biztató válaszát: Járj az én utamon! Ne félj a kereszttől! Rájössz majd, hogy ez a legnagyobb boldogság. Tovább olvastam, és elöntötte szememet a könny. Nem tudtam megállni, hogy ne hasonlítsam össze életemet Jézuséval. Ő ragyogó, én tisztátalan vagyok, ő önzetlen, szíve telve szeretettel, míg én kapzsi és gyűlölködő vagyok. Régi elméletem összeomlott az Ő bölcsessége és szeretete előtt. Krisztus a lelkem mélyére hatott, ahová a lelkiismeretem már nem ért el. Hasonló helyzetben éreztem magam egy kínai mese szereplőjével, akit elfárasztott a tűző napon való vándorlás, és leült egy öreg tölgyfa árnyékába pihenni. Milyen szerencsém van, hogy megtaláltalak! – mondta. A tölgyfa ezt válaszolta: Nem szerencséről van szó. Négyszáz éve várok rád. Jézus egész életemben várt rám. Most találkoztunk.”

Rengeteg szörnyű, szenvedéssel teli történetet hallhattak Wurmbrand életéből a jelenlevők, elképzelni is alig lehetett azokat az eseteket, amiket áltélt. Összesen tizennégy évet töltött börtönben, két részletben. Mielőtt másodszor is megkapta volna a Krisztusért való szenvedés ajándékát, így imádkozott: „Istenem, ha tudsz a börtönökben olyan emberekről, akiken segíthetnék, lelkekről, akiket megmenthetek, küldj vissza, és én készségesen elvállalom.” 

Bizony minimum elgondolkodtató volt ez a mai ember számára. Mi mit vállalunk Krisztusért?

Az orvosi részben Dr. Tallián Krisztián pszichiáter főorvos az “Időskori depresszió” megelőzéséről, tüneteiről, kezeléséről nyújt tájékoztatást.

A Lanka Duó énekei elmélyítettek az üzeneteket és gyönyörködtették a lelkeket, biztatva a töretlen, lankadatlan hitre.

Vélemény, hozzászólás?