Használd a hit pajzsát – konfirmáció Patóházán

A Patóházi Református Egyházközségben, négy fiatal – 1 leány és 3 fiú – tett bizonyságot hitéről a konfirmáció alkalmával a gyülekezetben. Az ünnepi istentiszteleten Törő Attila lelkipásztor hirdette Isten megtartó igéjét. Az ifjak, szép bizonysággal tettek vallást hitükről és hűségükről a gyülekezet színe előtt.

A konfirmáció megerősítést jelent. Isten maga az, aki megerősíti őket az ismeretben, amit megtanultak, illetve az iránta való bizalomban. Az ünnepi istentiszteleten a lelkipásztor rámutatott Isten ajándékára, amit az Ef 6,16 olvasunk: ,,Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok.” Ef 6,16 A hit pajzsa feltétlenül szükséges, hogy a hit harcokba ne vérezzen el a keresztyén ember.

Abban a tudatban élni, hogy a hit pajzsa a kezünkben van késszé tesz arra, hogy vállaljuk a harcainkat! A hitről szóló bizonyságtételt követően a fiatalok tovább folytatják az utat, hiszen erre nézve tettek ígéretet, hogy Krisztus Urunk tanítványai és Református Anyaszentegyházunk hűséges tagjai lesznek!

A 2024-ben konfirmáltak a következők: Kajtár Krisztián Ádám, Cîmpian Dominik, Patócs Dominik Sándor, Kánya Jázmin. Isten gazdag áldását kívánjuk életükre!

Vélemény, hozzászólás?