Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Hármasünnep Szárazberken

Hármasünnep Szárazberken

Július első vasárnapján hármas ünnepre gyűlt egybe Szárazberek református lakossága. Tíz esztendővel ezelőtt alakult úgy, hogy az addig csak alkalmanként összegyűlt kórustagok eldöntötték, hogy a próbákat folyamattá változtatják, és azóta hetente gyakorolnak, egyházi- és világi ünnepek, illetve kórustalálkozók alkalmával énekszóval dicsérik Istent.

A vasárnapi eseményen a kórus zászlót kapott, amelyet Ninács Rózália készített, és hirdeti a tagok közös életigéjét: “Uram, az égig ér a te kegyelmességed: a te hűséged a felhőkig.” Zsoltárok 36:6. Hagyományosan ilyenkor tartja a gyülekezet a tanévzáró istentiszteletet is, illetve a vallásórások és kátésok verssel és énekkel köszöntik az édesapákat, nagyapákat. Az igehirdetés alapigéje az Apostolok Cselekedetei 28. részének 1-10 versei voltak, mely történet bemutatja Pál apostol és társai római útjának Málta szigetén történt hajótörését, a csodát, amely alapján az apostolt megmaró kígyó mérge hatástalan, de ott van Publius édesapja, aki szörnyű betegségben szenvedve, meggyógyul, mert Isten, ahol gond van, oda mindig megoldást küld kiválasztottai által. A XXI. században tomboló keresztyénellenes erők mérgei szétzilálni kívánják a családokat és a hagyományos társadalmakat, ki akarja törölni a tudatból a “szülő” fogalmát, mert ezekben mindig a megmaradás, Istenhez és a közösséghez való tartozás áldásai rejlenek. Fontos szerepe van ezért az édesapának, aki a családfenntartó szerepén túl a pozitív példaképet és erkölcselvet, hiteles keresztyén életszemléletet kell mutatnia gyermekeinek. Az igehirdetés után felcsendültek a kórusművek, amelyeket az elmúlt évek csokraiból válogattak ki az éneklők, és adtak át a hallgatóságnak, majd Lengyel Anikó szavalattal örvendeztette meg a gyülekezetet, és férjével, Lengyel Istvánnal meglepetésként egy duettet énekeltek orgona kíséretével. Az ünnepség végeztével a kórustagok oklevélben részesültek, és felsorakoztak a zászló alá, áldást követően pedig a gyülekezet elénekelte a 476. dicséretet: “Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt…” A zászló jelképként szolgál. Akik alá gyülekeznek azok felvállalják azt, Aki a jelkép mögött van. A keresztyén ember esetében e zászló mögött ott van Krisztus, a Szenvedő Bárány, aki értünk adta önmagát, hogy mi élhessünk és mindenkor hozzá tartozzunk. A gyerekek ezek után átadták a sajátkezűleg készített ajándékokat az édesapáknak, majd a Gabriella Gyülekezeti Házban szeretetvendégség keretében folytatódott a családias együttlét. Az esemény a Bethlen Gábor Z.R.T. támogatásával valósult meg, amit ezúton is hálásan megköszönünk. Soli Deo Gloria!

Szóljon hozzá