Harcold meg a hit nemes harcát – konfirmáció Túrterebesen

Több gyülekezetben a pünkösdöt megelőző vasárnap a konfirmáció alkalma. E hagyományt tovább éltetve, 2024. május 12-én, vasárnap délelőtt 1 leány – Orbán Orsolya – tett bizonyságot szép hitvallással sok tanú előtt a Túrterebesi Református Egyházközségben – tudtuk meg Varga Tamás Sándor lelkipásztortól.

A vasárnap délelőtti ünnepi istentiszteleten, Pál apostolnak Timóteushoz írott első levele 6. részének 12. verse alapján – Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt – Bereczki Orbán Zsolt, Marosvásárhely-Szombatfalvi Református Egyházközség lelkipásztora, hirdette az Úr igéjét, aki egyben a hitvallást tett konfirmandus nagybátyja is. Igehirdetésében arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne féljenek minden nap megvívni a hit nemes harcát, mert ez által napról napra megerősödünk és felkészültek maradunk. A hit megtartása nem könnyű feladat, az apostol harchoz hasonlítja, de maga a hit szerzője harcol oldalunkon, a Fővezér, Jézus Krisztus, aki a háborút már megvívta s meg is nyerte. Ez a tudat adhat és ad is erőt a mindennapokban megvívott hitharcokhoz.

Az utóbbi két esztendőben volt konfirmálás Túrterebesen, a tavalyi három után most egy fiatal tett tanúbizonyságot a Krisztus tudományában való jártasságáról. Talán sokan kérdezhetik: mi értelme így ennek? Miért kell ennek hírértéket adni? Miért nem ment át egy nagyobb gyülekezetbe, ahol többen konfirmálnak. Sokan azt is gondolják ez negatív reklám, hiszen a mai sikerorientált világban ez az apadás a biztos fogyás és a sikertelen munka eredményét erősíti. Ehhez kapcsolódva olvastam nemrég Lackfi János egyik versét, melyben azt a kérdést feszegeti: Sokan legyenek a hívők vagy kevesen? Legyenek a keresztények is sokan, és akkor majd jobban igazuk lesz? Majd megállapítja, Jézusnak mindig igaza volt, akkor is, amikor csak egyedül állt ki az igazság mellett, ott a Gecsemáné kertben és ott a Golgotai kereszten. Tehát nem a mennyiség, hanem a minőség fontos. Ezért igazi örömünnep egy olyan kisközösségben, mint a túrterebesi, hogy van legalább 1 ember, aki szent hitéről vallást tett. Hisszük, hogy Jézust ez az egy vallástétel is ugyanúgy örömmel tölti el, mint a nagy gyülekezetekben levő konfirmandusok sokaság. Ezért nem sajnálkozva és nem sebeinket nyalogatva mondjuk, hanem örömmel tele és büszkén: nálunk 1 leány konfirmált!

Orbán Orsolya szép bizonyságtétellel tett vallást hitéről és Istenbe vetett bizodalmáról. Azt az üzenetet kapta Varga Tamás Sándor lelkipásztortól, hogy ez a hit legyen egyfajta háló, amely megtartja, amikor széthullóban az élete, amikor kicsúszik vagy épp kihúzzák alóla azt a bizonyos szőnyeget és ez a hit legyen az, amely hálaadásra serkenti az életútján. Az istentisztelet a Himnusz eléneklésével zárult. Isten áldását kérjük konfirmandus testvérünk életére.

 

Vélemény, hozzászólás?