Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Hála a Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedőkért

Hála a Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedőkért

2011 óta a magyar reformáció bölcsőjében, Erdődön, minden év áprilisának végén, vagy májusa elején egyháztörténeti vetélkedőt tartottak, melyre a Királyhágómelléki Református Egyházkerület különböző részeiből érkeztek ifi-csapatok. Ebben az évben sajnos ez elmaradt, de mégis hálával tekinthetünk vissza az elmúlt kilenc alkalomra.

Kilenc vetélkedőt Kopácsi István reformátor nevével fémjelezve szerveztek meg. Ő volt az 1545-ös erdődi zsinat elnöke. Érdemes tehát visszatekinteni mind a kilenc alkalomra, néhány adatot megtekintve.

Dátum, nyitó áhítatot tartók, fővédnökök és igehirdetők

2011. május 7. Ilonczai Zsombor emei. if. Muzsnai Árpád, az EMKE alelnöke Kovács Sándor esperes
2012. május 12. Kánya Zsolt Attila ek. If. Csehi Árpád, a Szatmár Megyei Tanács elnöke Farkas Zsolt ek. Tanácsos
2013. április 27. Kánya Zsolt Attila ek. If. Kereskényi Gábor parlamenti képviselő Jobb Domokos (Ombod)
2014. május 10. Kánya Zsolt Attila ek. If. Nagy Szabolcs parlamenti képviselőjelölt Orbán László (Szentjobb)
2015. május 9. Kánya Zsolt Attila ek. If. Ifj Csomós József (TIREK IFI)
2016. április 30. Kánya Zsolt Attila ek. If. Kurta Szabolcs (Érdendréd)
2017. április 29. Jobb Domokos ek. If. Turos Loránd parlamenti képviselő Varga Tamás-Sándor (th)
2018. május 5 Király Lajos esperes Magyar Lóránd Erdei Árva István iskolalelkész (Szatmárnémeti Ref. Gim)
2019. május 11. Jobb Domokos ek. If. Petróczi Szabolcs bagaméri (Magyarország)

Megtisztelték jelenlétükkelt az eseményt, többek között: Csűry István püspök, Forró László főjegyző, Király Lajos esperes, Kereskényi Sándor irodalomtörténész, Muzsnai Árpád EMKE-elnök, Varga Sándor színművész, Fülöp István parlamenti képviselő Póti Eduárd tanár.

Igei mottók

2011 „Jézus Krisztus tegnap, és ma, és örökké ugyanaz”.
2012 Az igaz pedig hitbõl él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10, 38-39)
2013 „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk.” (Róma 8,31)
2014 „ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Fil 3,14)
2015 “Mint az aranyalma ezüsttányéron: olyan a helyén mondott Ige.” (Péld 25,11)
2016 “Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.” (2Kor 5,17)
2017 „Újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban!” (Ef 4,23)
2018 „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem.” (Márk 8,34)
2019 „Az éjszaka múlóban, a nappal pedig elközelgett, vessük le azért a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.” (Róma 13,12)

 

Előadók és dicsőitök

2011 Szatmárpálfalvai Református Gyülekezet Ifi-csapata és

Kárpátaljai KRISZ

2012 Élő kövek
2013 Dávid Sátora dicsőítő csapat és Pintér Béla
2014 Dr. Buzogány Dezső a Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténet tanára Sófár
2015 Nagy Baló Csaba a Sárospataki Református Gimnázium igazgatója Immánuel Együttes
2016 Ősz Előd a Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténet tanára Bízz Band
2017 Tóbiás Tibor-György aradi missziói előadó Bízz Band és Hanna Projekt
2018 Dr. Frigy Szabolcs szociológus Bízz Band
2019 Petróczi Anita (Magyarország) Szegletkő

 

Az egyháztörténeti vetélkedők témái

2011 Rákócziak
2012 Partiumi zsinatok, Luther Márton
2013 Heidelbergi Káté, Bethlen Gábor
2014 Kálvin János és Bocskai István
2015 Husz János, Vizsolyi Biblia
2016 Második Helvét Hitvallás, Szatmárnémeti zsinat, Drágffyiak
2017 Reformáció
2018 Őskeresztyénség, Tordai vallásszabadság, egyházszervezet-presbitériumok
2019 Augusztinusz, Szenczi Molnár Albert

 

A vetélkedő résztvevői

2011 Erdőd, Batiz, Ombod, Szatmár-Láncos, Dobra, Két-két csapatot indított Mikola és Magyargéres.
2012 Nagyvárad-Olaszi, Nagyvárad-Velence, Jákóhodos, Érsemjén, Értarcsa, Kraszna, Szilágyborzás, Selymesilosva, Szilágyballa, Hosszúmező, Mikola és Erdőd 
2013 Kispereg, Nagyvárad-Velence, Jákóhodos, Hegyközkovácsi, Érsemjén, Székelyid, Jankafalva, Hosszúmező, Kraszna, Mikola, Ombod és Erdőd.
2014 Kispereg, Hegyközkovácsi, Jákóhodos, Érsemjén, Székelyhíd, Érmihályfalva, Jankafalva, Kraszna, Sarmaság-Bányatelep, Mikola, Ombod, Szatmár-Láncos és Erdőd.
2015 Jákóhodos, Nagyvárad-Velence, Érmihályfalva, Jankafalva, Érbogyoszló, Kraszna, Kémer, Szilágyborzás, Avasújváros két csapattal, Mikola, Ombod, Szárazberek, Erdőd.
2016 Kispereg, Pécska, Szentleányfalva, Nagyvárad-Velence, Jákóhodos, Jankafalva, Nagykágya, Szilágyborzás, Kraszna, Pusztadaróc, Mikola, Szárazberek, Erdőd
2017 Kispereg, Pécska-Pereg, Szentleányfalva és Nagyzerind, Jákóhodos, Jankafalva, Szalacs, Kraszna két csapattal, Szilágyborzás, Mikola és Erdőd.
2018 Kispereg, Ombod, Jákóhodos, Szigetlanka, Jankafalva, Mikola, Kraszna (2 csapattal)
2019 Jankafalva Kraszna, Mikola, Erdőd és Láncos közös csapata, Szilágyperecsen, Szigetlankai (2 csapattal). Apa, Jákóhodos, Jankafalva, Ombod, Józsefháza, Érendréd

 

Dobogós csapatok

I.               hely II.             hely III.           hely
2011 Mikola II. Mikola I. Erdőd
2012 Érsemjén, Mikola Kraszna, Értarcsa Erdőd
2013 Kraszna Mikola Erdőd
2014 Érsemjén Székelyhíd Kraszna
2015 Mikola Kraszna Ombod
2016 Jankafalva Mikola Kraszna
2017 Mikola Jankafalva Szalacs
2018 Kraszna Mikola Kraszna II.
2019 Jankafalva Kraszna Mikola

Csoportképek:

2011-2019


Szóljon hozzá