Háborúban Veled szenvedünk

Békesség Fejedelme! Örömmel hívnánk magunkhoz ma is, és fogadnánk Téged a közelgő virágvasárnap titokzatos várakozásának csodaváró lelkületével, ha nem keserítene el bennünket a sok sebből vérző békétlenkedő világ állapota. A sátán félrevezető hazugsága nemcsak első szüleinket szakította el a Te mindenekről gondoskodó földi javaidtól, hanem bennünket is kiszakítana Megváltónk karjaiból. Virágvasárnapunk elveszíti a Te érkezésednek nagyon rövid örömét, mert a jeruzsálemi kétarcú tömeg másik arca, az áruló, a gyilkos előbb mutatkozik, mint bármikor. Nehéz ebben a zavarban meglátni a jóakaratot, a békevágyat, vagy az óhajtott megoldást. Van- e még jóakaratú ember, akikhez elérkeztél karácsonykor, van-e még béketeremtő, aki hallja a Te szavad feltámadásod után, van-e még őszinte kérdés, mint annak idején a pünkösd alkalmán a tanítványok részéről: mit cselekedjünk? Vagyunk-e még annyian, akik reméljük, hogy szavunkra mégis sokan összekulcsolják a kezüket, és egyszerű szavakkal, de mély hittel és tiszta szívvel kérnek Téged, hogy most is, mint kicsoda tudná már hányszor, bocsásd meg vétkeinket. Ne hagyd elkeseredni a jóakaratú embert, ha segítő kezére mérnek halálosnak szánt csapást, ne hagyj el bennünket jószándékunkban. Ne hagyd a békekeresőket megtántorodni, mert egyedül az általuk keresett út vezet az életre, ne hagyj bennünket a gyűlölet árjában a halálfélelem áldozataivá lenni. Add, hogy mi mindig tudjuk, hogy mit kell cselekedjünk nemzetünk javára, gyülekezeteink boldogulására és a mieink örömére. Megköszönjük hiteles elöljáróinkat, velünk együtt imádkozó testvéreinket. Imádkozunk az árulókért, az ellenségeinkért, az egységünk megrontóiért abban a reményben, hogy hamar kiderül a teljes igazság a teremtett világ égboltján. Ámen.
Nagyvárad, 2022. április 7.
A békesség kötelékében!
Csűry István

Vélemény, hozzászólás?