Háborúban felerősödő vádak

Krisztusom! A mindenhatót tisztelem Benned, Aki igaz bírám leszel. Aki nemcsak kimondott szavaimat hallod, hanem a lelkembe visszaszorított gondolataimat is érted. Tudom, hogy kegyelmet kaptam Tőled minden elhamarkodott mondatomért, tettemért és vágyamért. Te nemcsak megbocsájtottál, hanem kijelölted előttem a hozzám méltó utat, amin járásomat is igazítod. Ezért bátorkodom Eléd vinni belső szorongásaimat, amelyek többnyire némán maradtak és csak ritkán szóltam róluk. Jézusom, miért csak kevesen értik a Te beszédedet, és miért vannak nagyon sokan, akik az közvetlen megmentő üzenetedet hallani sem akarják. Miért van, hogy most is helyetted inkább a gazembereket menti a lelkében megroggyant tömeg. Miért van, hogy a jó jutalmát nem is remélheti, de a gonosz győzelmi mámorban parádézhat. Miért van, hogy rengetegen rossz tapasztalatok után is a rosszat hívják és ültetnék a hatalom felelős kormányához. Miért van az, hogy a gyilkos szándék gátlástalanul uralkodik és háborúba küldené nemzettársait és maga is gyilkol a szó, az utasítás, az uszítás eszközeivel. Miért van az, ha a békéltetés szelíd felhívása keresi a szíveket, a harag és gyűlölet felüvölt és a józanságot meghazudtolja. Miért van az, hogy az erőszak immár folytonosan szembeszáll a szeretet szolgálatával. Miért kell kérdeznem, amikor az emberiség régen megkapta a mennyei választ, de kérdeznem kell mégis, mert megbetegedett a világ emlékező tehetsége. Ezt a súlyosan beteg világot nekünk kell gyógyítanunk a még mindig rendelkezésünkre álló kegyelemmel. A Szentháromság nevében! Ámen!

Nagyvárad, 2022. március 31.
A békesség kötelékében!
Csűry István

Vélemény, hozzászólás?