Felszentelték megyénk legrégebbi ékességét

Vasárnap hálaadó istentisztelet keretében áldották meg felújítását követően Szatmár megye „öreg hölgyét”, Erdély legnagyobb s több mint nyolc és fél évszázados, Árpád-kori monostortemplomát Ákoson. – fogalmaz a Friss Újság napilap. Az ünnepségen egyházmegyénket Kiss József egyházmegyei főjegyző és Puskás Csaba főgondnok képviselte.

„Ha valamit 800 esztendeje megépítettek, ha valamit 800 esztendőn át megőriztek, az azért van, mert Isten trónusára tekintünk innen, a földről” — hangsúlyozta Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület  püspöke vasárnap délután Ákoson, ahol felújítását követően — igaz, a járvány miatt több hónapos csúszással — felszentelték Erdély legnagyobb s több mint nyolc és fél évszázados, Árpád-kori monostortemplomát. A püspök a 103. Zsoltár 19–22. verseire építette ünnepi igehirdetését. „Hisszük, Uram, hogy Te is gyönyörködsz benne; nem nézted hibáinkat, botlásainkat, hanem megadtad, hogy újra otthona legyen istentiszteleteinknek. Ez a templom a Te méltóságodra szolgál. S ha valaki belép az ákosi templom kapuján, úgy érezheti, hogy a mennyország előcsarnokában van — életünk központi része az Istennel való találkozás, s eme találkozások legfőbb helyszíne a templom. De minden kiürült, lebontott, bezárt, felgyújtott, más célra használt templomért szakadjon meg a szívünk, mert Isten trónusa ellen követnek el gyalázatot” — fogalmazott. Emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy ne csak a szánk áldja, ne csak az ünnepi óra legyen áldással teli, hanem mindig tudjuk áldani az Urat, mert a megújult templom a megújult szívről és a megújult feladatvégzésről szól.

Dobai Zoltán házigazda lelkipásztor elmondta: „Az elmúlt napokban volt egy szó, ami mindig eszembe jutott és bennem csengett. Ez a szó az volt, hogy: rendkívüli. Rendkívüli templomunk van, rendkívüli a helyzet, amiben most hálát adunk, rendkívüli embereket, barátokat, ismerősöket, támogatókat látok ma magam előtt. Minden rendkívüli, az a helyzet is, amiben most élünk. De a legutolsó, ami a legelső: rendkívüli a mi Istenünk, aki valóban kézben tart minket, megóv, oltalmaz, megtartja nemzetünket. Olyan jó, hogy ezt a templomot –nem tudom hány évtizedre vagy évszázadra-, de sikerült most megmenteni és átadni az utókornak, hogy ők vigyázzák majd a továbbiakban. Nagyon hálás vagyok a gyülekezettel együtt, hogy ez megvalósulhatott”

Potápi Árpád János, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta: az ákosi templom nemcsak a királyhágómelléki egyházkerület egyik ékköve, hanem a magyar nemzet, művelődéstörténet egyik kiváló építménye is.

Pataki Csaba megyei tanácselnök közöségi oldalán ezt írja: “A kövek önmagukban, ha nincs bennük lélek, összeomlanak. Ha nincs közösség, aki megtölti a templomot élettel, a falak hiábavalóak. Az ákosi templom erős alapokra van építve, akárcsak az itt élő közösség. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy bár az elmúlt bő másfél évtized alatt többször is végeztek javításokat és felújításokat az 1175-ben épült református templomon, csak most, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Szatmár Megyei Tanács közös pályázata révén sikerült teljeskörűen felújítani Erdély legnagyobb Árpád-kori monostortemplomát. Ma Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke ünnepi istentisztelet keretében köszöntötte itt a híveket, majd a későbbiekben Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár tolmácsolta a magyar kormány üzenetét. A 800 éves ákosi református templom Szatmár megye legrégebbi épülete és egyik legjelentősebb műemléke. A templom története egybefonódik a község történetével, felújítása új reményt és lendületet adott az itt élő közösségnek is. Az új lendületre pedig most nagy szüksége van a településnek.”

Kiss József főjegyzőnk a Királyok második könyve 4. részének 2. verse alapján köszöntött: „Elizeus megkérdezte: Mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban! Ő így szólt: Nincsen egyéb szolgálóleányod házában, csak egy korsó olaj.” Beszédében háláját fejezte ki Isten jóságáért, ugyanakkor köszönetet mondott a magyar kormány vezetőségének azért, hogy olyan erős kézzel támogatja a határon túli magyarságot, amilyen nem volt még tapasztalható a trianoni szomorú esemény óta.

Vélemény, hozzászólás?