Felh v s – Bibliaismereti vet lked

http://refszatmar.eu/wp-content/uploads/2015/11/MG_4374.jpgSzeretettel hozzuk tudom sukra, hogy az id n tizedik alkalommal ker l megrendez sre az rmell ki Egyh zmegy ben az Egyh zker leti Bibliaismereti Vet lked !

Hasonl an az elm lt vekhez, az id n is k t szakaszban t rt nik a megm rettet s.
November 5- n megszervezz k a megyei szakaszt a N meti Reform tus Egyh zk zs g Gy lekezeti Term ben. Az egyh zker leti szakaszra november 12- n 10 rakor ker l sor, a helysz n Nagyk gya.

Egyh zmegyei szakasz

Asjdons g, az el z vekhez k pest az, hogy a vet lked nek k t r sze is lesz: egy egy ni- s egy csapat. A csapatvet lked szab lyai nem v ltoznak. Az egy ni r szt, mely k l n b r lat al esik, az rt szervezz k, hogy min l t bb gy lekezet tudja mag t k pviseltetni. Teh t, ha egy gy lekezetb l csak egyvalaki j n, az se baj, hiszen, is megm retkezhet.

A vet lked anyaga mindk t r szben ugyanaz. Nyilv n az egy ni versenyen k nnyebb k rd sek is lesznek majd. Az egyh zker leti szakaszra csak a nyertes csapat mehet tov bb!

Jelentkezni lehet az al bb emailc men: refszatmar@freemail.hu

A vet lked t m ja ez ttal rendhagy lesz: Hit nk bibliai h sei a Zsid 11 alapj n.

A k vetkez bibliai r szekb l kell k sz lni:

 • Vil g teremt se: 1M z 1-2
 • bel: 1M z 4,1-15
 • N : 1M z 6,9-8,22
 • brah m: 1M z 12,1-9 / 18,1-15 / 21,1-8 / 22,1-19
 • J k b: 1M z 25,19-34 / 27,1-33
 • J zsef: 1M z 37 / 47,27-48,22
 • M zes: 2M z 2-3 / 11-12 / 14,15-31
 • J zsu : J zs 6
 • Gedeon: B r 7
 • S mson: B r 16
 • S muel: 1S m 3
 • D vid: 1S m 16-18
 • Ill s: 1Kir 17 / 2Kir 2,1-18
 • J zus: Mt 1,18-2,23 / Lk 2 / Mt 3,13-4,11 / Mt 21,1-17 / Lk 22-23 / Jn 20-21

R cz Ervin,

egyh zmegyei ifj s gi el ad

Vélemény, hozzászólás?