” rezz tek s l ss tok, hogy j az Asr!” – Betekint s Vet s imahet be

A vet si m eml ktemplomban ezen a h ten tartj k az egyetemes imahetet. Vas rnapt l vas rnapig tart az alkalomsorozat, melyben a vend glelkip sztorok igehirdet se mellett egy b Istent dics r elemeket is meghallgathatnak mindazok, akik el rkeznek az istentiszteletekre.

A nyit alkalmon, vas rnap Szatm ri Elem r tam sv raljai lelkip sztor igehirdet se mellett a szatm ri Joy Full Gospel nev csapat l lekemel szolg lat t is hallhatt k. H tf n Kov cs Zsuzsanna kispeleskei lelk szn pr dik lt, kedden Forr L szl a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let f jegyz je hirdetett Ig t. A h tk znapi alkalmak, egy bk nt 18 rakor kezd dnek.

Lapunk a szerdai istentiszteletbe nyert betekint st, amikor R cz Ervin szigetlankai lelk sz a 34. zsolt r 9-t l 17-ig terjed igeszakaszai alapj n sz lt: ” rezz tek, s l ss tok, hogy j az Asr! Boldog az az ember, aki hozz menek l. F lj tek az Urat, ti, szentjei, mert nem sz k lk dnek az istenf l k. Az oroszl nok is s nyl dnek s heznek, de akik az Asrhoz folyamodnak, nem n lk l zik a j t. J jjetek, fiaim, hallgassatok r m, megtan talak benneteket az Asr f lelm re. Ki az az ember, akinek tetszik az let, s szeretne j napokat l tni? Vigy zz, hogy nyelved ne sz ljon rosszat, s ajkad ne besz ljen csal rds got! Hagyj fel a rosszal, s cselekedj j t, t rekedj b kess gre, s k vesd azt! Az Asr szeme l tja az igazakat, f le meghallja ki lt sukat. Az Asr a gonosztev k ellen fordul, eml k ket is kiirtja a f ldr l.” Isten ad rem nyt s gy gyul st, csak k zeledj nk hozz , s meg rezz k, megtapasztaljuk, hogy j az Asr.

Az igehirdet st k vet en M th R bert h zigazda lelkip sztor k sz nt tt, majd a Lanka Du , azaz Papp Krisztina k ntorn s Csorv si Mih ly presbiter Szigetlank r l rkezve nekelt a megbocs t sr l, az r k letr l, az evang liumr l s az ember rendeltet s r l: az Isten im dat r l, dics ret r l.

A tov bbiakban, n napon Nagy Erika s rk z jlaki lelk szn , a szatm ri egyh zmegye misszi sa szolg l, szombaton, Jobb Domokos ombodi lelk sz, egyh zker leti ifj s gi el ad pr dik l.

A megszokott vas rnap d lel tti id pontban, a z r alkalmon Sipos Mikl s Szatm rn meti-n meti lelk sz hirdet Ig t, s rvacsorai k z ss gben adhatnak h l t Istennek az imah t ld sai rt.

Vélemény, hozzászólás?