ltet sodr sban- – H zass g hete

Az idei h zass g hete keret ben febru r 4- n, vas rnap d lut n a Filharm nia d szterm ben ker l megrendez sre a Csal djaink k z ss ge – k z ss geink csal djai – fesztiv l s nneps g amelyre szeretettel h vjuk s v rjuk az eg sz k z ss get, “apraj t nagyj t”!

Megh vottak Szatm r katolikus, reform tus, baptista s evang likus csal djai.

A rendezv ny c lja ismerkedni, l tni, hallani hogyan jelenik meg Isten Szentlelke a k z ss gek, gy lekezetek csal djaiban, ez rt h l t adni, egy tt nnepelni.

Az egyes csoportoknak lesz lehet s g k a sz npadra felmenve maguk let b l, saj toss gaib l egy kis zel t t ny jtani, olyan m don ami nekik komfortos, szem lyes. A form j t a csoport szabadon v lasztja meg. Lehet k peket vet teni, magukr l mes lni, ak r nekelni, valamilyen vid m jelenetet el adni, valamelyik csoporttag, vagy h zasp r produkci j t is beemelni -. Az id keret is el g t g: 10 – 20 perc csoportonk nt.

A teremben hangos t s s vet t si lehet s ghez el lesznek k sz tve a technikai felszerel sek. Orb n Istv n v llalta a hangos t st.

K rj k jelezz tek janu r 30-ig, hogy milyen kell kekre lesz sz ks getek: h ny s milyen mikrofon, hangszer er s t se, vet t st fogtok-e haszn lni stb.

A csoport tagjain k v l is, term szetesen szeretettel v rjuk az rdekl d szem lyeket, csal dokat a pl b ni r l, gy lekezetb l – a rendezv ny nyitott, nem csak a csoport h zasp rjai sz m ra.

Kezd si id pont d lut n 5 ra.

Kis b f t is szeretn nk k sz teni, ez rt k rj k jelezzenek vissza legk s bb janu r 30-ig, hogy h ny szem lyre sz m thatunk r szetekr l.

K sz nettel

Lepedus Istv n programszervez

Program

Janu r 18 – febru r 18 – H zas kalandt ra

Febru r 1 – Cs t rt k 19.00Ima, szents gim d s a h zasok rt a helyi pl b ni kon, gy lekezetekben

4 – Vas rnap17.00 – 19.00 Csal djaink k z ss ge – k z ss geink csal djai – fesztiv l s nneps g a Filharm nia d szterm ben

6 – Kedd – 17.00 – 20.00 M helymunka egy ttj r p roknak/ fiataloknak – r szv tel ingyenes de regisztr ci hoz k t tt – Sz kesegyh z pl b nia, Szent Istv n terem ( Libertatii t r 20 sz m )

8 – Cs t rt k – 18.00 – 20.00

“Sejtettem, hogy ember nincs is – csak f rfi van s n ” (Karinthy Frigyes)

Fleisz Kinga pszichol gus s Lepedus Istv n csal dreferens el ad sa Sz kesegyh z pl b nia emeleti d szterm ben, Libertatii t r 20 sz m

9 – P ntek – 18.00A Szeretet szenved ly s d nt s – ltet sodr sban

Kulcs r Tibor s Anik , Magyar Evang liumi R di vezet je

El ad s a szatm rn meti Baptista Imah zban ,

str. Piata Eroilor Revolutiei nr. 9.

10 – Szombat H zas-csal dos farsang pl b ni n/ par ki n

11 – Vas rnap Vas rnapi mis (k)ben/ istentiszteleten, h zasok meg nnepl se.

13 – kedd – 19.00 – 21.00 Filmn z s s besz lget s h zasoknak a Didier Caller – Beli r csal d c. film kapcs n Sz kesegyh z pl b nia , Szent Istv n terem

18 – vas rnap H zass g hete z r s, h zasok meg ld sa, k z s mise, istentisztelet

 

Mi is a h zass g hete?

K zel k t vtizede Angli b l indult el ez a kezdem nyez s, amely Valentin-nap k rny k n minden vben egy h tig a h zass g s a csal d fontoss g ra k v nja ir ny tani a figyelmet. A h zass g het t – amelyhez hazai s nemzetk zi szinten is sz mos ismert k z leti szem lyis g csatlakozott kifejezve elk telez d s t a h zass g, a csal d gye ir nt – m ra 4 kontinens 21 orsz g ban nneplik. Haz nkban az orsz gos esem nysorozatot 2008 ta rendezik meg a kereszt ny egyh zak s civil szervezeteksz les k r sszefog s val, sz mtalan nagyv ros, telep l s, k z ss g r szv tel vel. A H zass g Hete Szervez bizotts ga ltal koordin lt k zponti programok f v dn ke2013 ta Herczegh Anita, a k zt rsas gi eln k feles ge.

“A h zass g Isten csod latos aj nd ka s gondoskod sa az ember sz m ra, amelyben a felek megtapasztalhatj k a felt tel n lk li szeretet, a h s g s az szinte megbocs t s rt k t egy nekik rendelt, de nem t k letes t rson kereszt l. A h zass gban egy f rfi s egy n saj t elhat roz s b l elk telezi mag t, hogy egym s b tor t s ra, seg t s re s v delm re t rekszik eg sz let ben. Ilyen m don a h zass g felel ss gteljes, biztons gos s meghitt k z ss get jelent sz mukra, s ld sul szolg l let k minden m s ter let n is.

A h zass g hete olyan sz les k r sszefog sra t rekszik, mely gyakorlati p ldamutat ssal, tudom nyos kutat sok eredm nyeivel, bibliai s erk lcsi rvekkel t masztja al a h zass g r kk val rt k t. B tor t minden olyan helyi kezdem nyez st, amely hidat p t az adott k z ss g k rnyezet ben l h zasp rok s csal dok fel , amely seg ti let ket, boldogul sukat. Ny ltan besz l a h zass g mindennapi val s g r l, r meir l s fesz lts geir l. Igyekszik b lcs s gyakorlati tan csokkal ell tni a h zasokat s h zasuland kat, valamint a teljes helyre ll s rem ny t bren tartani azokban, akiknek a kapcsolata v ls gban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”

A H zass g Hete Szervez bizotts ga

Vélemény, hozzászólás?