Kezdőlap / Nőszövetség / Éltető forrás a pusztában – Ökumenikus Női Világimanapra készülnek

Éltető forrás a pusztában – Ökumenikus Női Világimanapra készülnek

Szeretettel hívják és várják az egyházközségek nőtagjait és minden érdeklődőt az Ökumenikus Női Világimanap ünnepélyére, amelyet 2014. március 7-én du. 5 órakor tartanak a Szatmárnémeti Szamos-negyedi református templomban (Bethlen Gábor tér 1). A világon, több helyen évente megtartják az asszonyok által kezdeményezett világimanapot. Csaknem kétszáz országban, március első péntekén együtt imádkoznak a történelmi egyházakhoz tartozó asszonyok. Kárpát-medencében 28 éve, városunkban pedig 22 éve tartják meg a lélekemelő alkalmat. Az esemény házigazdája Bogya Kis Mária a Királyhágómelléki Református Egyházházkerület Nőszövetségének elnöke.

Az idei programot Egyiptom keresztyén asszonyai készítették el. Az alkalom témája: Éltető forrás a pusztában. Igét hirdet a János evangéliuma 4,3-42 alapján Nt. Pálffy Anna-Mária az Észak-Nyugat- Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkipásztora, az imanap országos elnöke. Közreműködnek a történelmi felekezetek nőszövetségi elnökségének tagjai. Az ünnepi alkalom vetítéssel és szeretetvendégséggel zárul.

Az alkalmon igét hirdető Pálffy Anna-Mária unitárius lelkipásztor 1977. március 26-án született Dicsőszentmártonban. Élete első 18 évét a Kis- Küküllő menti Désfalván töltötte. 2000. szeptember 1. –től az Erdélyi Unitárius Egyház akkori főpásztora D. Dr. Szabó Árpád püspök, gyakorló segédlelkészi szolgálatra a marosvásárhelyi egyházközségbe nevezte ki. 2001. december 1. – 2002. augusztus 31. közt, beszolgáló lelkészként a marosszentgyörgyi anyaegyházközségben, a nagyernyei és a szászrégeni leányegyházközségekben végezte a lelkészi szolgálatot. 2002. augusztus 24-én kötött házasságot a székelykeresztúri származású Pálffy Tamás Szabolcs unitárius lelkésszel. 2003. december 1-től Ikland falu és Nagyernye község unitárius egyházközségeiben szolgált 2013 márciusáig. 2002- től az UNOSZ (Unitárius Nők Országos Szövetsége) megbízottjaként részt vett a Romániai Keresztény Nők Világimanapi Bizottságának ülésein. 2007. májusában e bizottság (román ortodox többségű) tagjai a Női Világimanap Romániai Bizottsága elnökévé választottak meg, mely tisztséget jelenleg is betölti, önkéntes munkát végezve.

Szóljon hozzá