Egyetemes imahét 2011 programja

Eggyé lenni az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban!

(ApCsel 2,42)

1.nap.Vasárnap.

Joél 2,21-22; 3,1-2

Zsolt 46

ApCsel 2,1-12

Jn 14,15-21

A jeruzsálemi gyülekezet.

Kiöntöm lelkemet minden testre.

Az Isten ő közepette van.

Mikor a pünkösd napja eljött.

Az igazságnak ama Lelke.

2.nap. Hétfő.

Ézs 55,1-4

Zsolt 85,8-13.

1Kor 12,12-27

Jn 15,1-13

Egy test – sok tag.

…jertek e vizekre!…

Közel van szabadítása az őt félőkön.

Egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg.

Én vagyok a szőlőtő…

3.nap. Kedd.

Ézs 51, 4-8

Zsolt 119,105-112

Róm 1,15-17

Jn 17, 6-19

Az apostolok tudományához való ragaszkodás egyesít minket.

Figyeljetek reám, én népem!

Az én lábam szövétneke a te igéd.

Kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni.

Megjelentettem a te nevedet az embereknek.

4.nap. Szerda.

Ézs 58,6-10

Zsolt 37,1-11

ApCsel 4, 32-3

Mt 6,25-34

A javak megosztása, mint az egység kinyilvánítása.

Az éhezőnek szegd meg kenyeredet.

Bízzál az Úrban és cselekedjél jót!

Mindenük közös volt.

Keressétek először Isten országát…

5.nap.Csütörtök.

2Móz 16,13b-2

Zsolt 116,12-24.16-18

1Kor 11, 17-18. 23-26

Jn 6, 53-58

Reménységgel megszegni a kenyeret.

Ez az a kenyér, melyet az Úr adott nektek eledelül.

Neked áldozom hálaadásnak áldozatával.

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá.

6.nap.Péntek.

Jón 2,1-9

Zsolt 67,1-7

1Tim 2,1-8

Mt 6,5-15

Tettekre ösztönözve az imádságon keresztül.

Az Úré a szabadítás!

Dicsérnek téged a népek, ó Isten.

Tartassanak könyörgések…királyokért és minden méltóságban lévőkért.

Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.

7.nap. Szombat.

Ézs 60,1-3.18-22

Zsolt 118,1.5-17

Róm 6,3-11

Mt 28,1-10

A feltámadás hitében élni.

A szabadulást hívod kőfalaidnak és kapuidnak a dicsőséget.

Nem halok meg, hanem élek…

Eltemettettünk azért vele együtt a keresztség által a halálba…,hogy mi is új életben járjunk.

Ne féljetek!

8.nap. Vasárnap.

1Móz 33, 1-4

Zsolt 96, 1-13

2Kor 5, 17-21

Mt 5, 21-26

Isten a békéltetés szolgálatára hívott el.

Ézsau elébe futott, megölelte őt…és sírtak.

Mondjátok a népek között: az Úr uralkodik! / az Úr a Király!/

Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát.

Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békélj meg a te atyádfiával.