Cs ry Istv n p sp k nk k sz nt zenete Kolozsv ron

“fel lt zt tek az j embert, aki Teremt j nek k pm s ra lland an meg jul, hogy egyre jobban megismerje t.” (Kol.3,10)

A Rom niai Reform tus Egyh z k t egyh zker let nev ben k sz nt m Magyarorsz g Korm ny nak minisztereln k t, miniszter t s k s ret ket! K sz nt m a protest ns felekezetek mellett a vel nk nnepel kereszty n k z ss gek p sp keit, el lj r it lelk szeit, presbtereit, a k z let r sztvev it, kiv tel n lk l a gy lekezet minden tagj t!

Az Erd lyben s Partiumban l protest nsok a h laad s s nvizsg lat jegy ben nnepelik a reform ci 500. vfordul j t ma Kolozsv ron, mik nt m jus 20- n Nagyv radon a Reform tus Egys gnap alkalm val a Gener lis Konvent egyh zker leteinek k z ss g ben. Tessz k ezt azzal a hittel, hogy a kegyelmi aj nd knak tekinthet f l vezrednyi id ut n a magyar nemzet meg jul s rt im dkoz r sze -a hasonl an szolg l eur pai h v kkel k z s szolg latban-, bresztheti a megkesered s ben lid rcnyom s alatt alv vil got, k lt getheti az erk lcs s a becs let ereszt keinek meglaz tott llapot ban szunnyad k hatalmas t megeit. A nemzet, a kereszty ns g nv delme s a felel ss g kre b zottak v delme szent gy, amely a felismer sen t l elsz nt k zdelmet k r, k v n s k vetel! Azokkal vagyunk egy tt itt s most, s m sk nt mi sem tehet nk, mint akik elsz nts gunkra mennyei v laszt k r nk s Isten szav ban bizakodunk.

Az nvizsg lat jegy ben Isten el kell vinn nk s kir lyi tr nusa el kell helyezn nk a protest nsokra nem jellemz , de napjainkban igen er teljesen k s rt aggodalmat, nevezetesen: meg julhat-e az anyaszentegyh z? Hitelesen gy nnepelhet nk, ha el bb k reinken bel li a magunk reform ci j t vizsg ljuk meg. A bels szorong s s a k ls lekicsinyl t let egyetlen l nyegi zenettel megoldhat . Ez gy hangzik: lt zz tek fel az j embert! Isten alkalmasnak l t benn nket, hogy a diabolikus er k ltal p r re vetk ztetett let nket felruh zza az j emberrel! Az els ember, “akit Isten j ra tereremtette, saj t k p re, azaz igazs goss gra s val s gos szents gre alkotta” (H.K.6 k rd s) elvesztette ezt a j s got. Krisztus J zussal f ldre j tt a m sodik d m, megsz letett az j ember, aki val s gos Isten is, hogy az els s d nt reform ci akkor vele elkezd dj n. Krisztus az j ember, aki visszahozta Isten arc t, s hozza folyamatosan k z nk a meztelen s k telked t kozl gyermekei k z . Ameddig fel nem lt zz k a Krisztust, nincs teljes rt k j szem lyis g s nincs hatalmas viharok k z tti k zdelemre alkalmas j identit s. Ezek hi ny ban nincs hiteles egyh z, nincs m k d orsz g s nincs megtart nemzet.

A h laad s jegy ben fel kell ismern nk Isten mindeneket megel z tett t, az ltala Krisztusban v grehajtott reformot, amely mennyei minta, irgalmas vezet s s kegyelmi er . Reform toraink igazi szolg lata abban rejlik, hogy felismert k az elod zhatatlan alkalmat, amely Isten akarat nak azonnali alkalmaz s t jelentette. A folyamatos reform ci , amely most el rkezett az 500. vhez ,halad el re k vetkez sz zadokat rintve s megterm keny tve. El tt nk gener ci knak kiv lts g volt az lland reform ci hirdet se, nemzed k nknek szent feladata jra megfogalmazni az Ige zenet t, amely meger s t benn nket, hogy mi vagyunk a Krisztusban meg j tott ember, “mely Teremt j nek k pm s ra lland an meg jul.”

Az nvizsg lat s h laad s jegy ben hitvall i b tors ggal s im ds gos engedelmess ggel meg kell fogadnunk Isten s testv rek k z ss g ben, hogy lj k s ltetj k Isten megismer s nek, szeretet nek boldog t llapot t. M lys ges h dolattal tesz nk bizonys got Krisztusr l, Aki a kereszthal lt l a felt mad s n t vezeti a meg j t s csod j t. Hirdetj k eg sz let nkben, hogy a Szentl lek vel nk van s nem mi fogjuk j ldozatokkal ki rdemelni a meg j tott letet, hanem a benn nk s k z tt nk felfedezett j f ld mennyei ld ssal telik meg fel lm lva minden eddigi v gyat s lmot.

Ezekkel a gondolatokkal vezessen benn nket Isten nnepeinken s h tk znapjainkon egyar nt, hogy vel nk egyre t bben dics rj k s magasztalj k t!

Cs ry Istv n

Vélemény, hozzászólás?