Csűry István a királyhágómelléki református püspök (Videóriport)

A béke kötelékében. Ezzel a jelmondattal kezdte meg püspöki mandátumát Ft. Csűry István. Az egyházfő hat esztendeig fogja kormányozni a nagyváradi székhelyű, több mint 180 ezer aktív tagot számláló egyházkerületet. Csűry István szerint az egyház alapvető feladata, hogy korát ismerve, ám azon fölülemelkedve erősítse a hitet és enyhítse az emberek testi-lelki szenvedéseit.

Ime egy rövid riport a VáradVideó jóvoltából: