Kezdőlap / Református hírek (oldal 34)

Református hírek

Református alapítványok partnersége

Forrás: Harangszó A Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyházmegyéiben diakóniai munkát végző gyülekezetek és alapítványok vezető munkatársai arra az elhatározásra jutottak, hogy ernyőszervezetben tömörülnek. Erre azért van szükség, mert a kisebbségi lét életünk e részére is rányomja negatív bélyegét. Belátjuk, szükség van ...

Olvassa tovább »

Új fordítás vagy revízió?

Forrás: Harangszó Vedd és olvasd! Bibliaolvasás a szilágycsehi gyülekezetben Félidejében jár az 1975-ben megjelent és 1990-ben egyszer már javított protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziója. Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány főtitkára szerint a fordítás és a revízió közötti műfaji ...

Olvassa tovább »

Nagyvárad: egyházmegyei presbiterkonferencia – egységes presbiterképzés, 2012-től

Forrás: Harangszó Első presbiteri konferenciáját tartotta a Bihari Egyházmegye Presbiteri Szövetsége, február 12-én, a nagyváradi Lorántffy Egyházi Központ múzeumtermében. A konferencián jelen volt az Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke: László Kálmán, Venter Miklós főtitkár, Tóth Zsigmond ügyvezető elnök, Török Sándor, a ...

Olvassa tovább »

Romániai Református Egyház: zsinati ülés Kolozsváron

Forrás: Reformatus.hu Kolozsváron ülésezett hétfőn a Romániai Református Egyház legfelső döntéshozó szerve. Az ülésen a Királyhágómelléki Egyházkerület megválasztott tisztségviselőit is beiktatták. A Bethlen Kata Diakóniai Központban tartott ülésen a Zsinat a lelkipásztorok képzéséről és alkalmazásáról beszélt, tekintettel arra, hogy a ...

Olvassa tovább »

A Harangszó februári második számából

Forrás: Harangszó A Zilah-belvárosi templom Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb református istenházának számít. Erről és az eklézsia múltjáról és jelenéről is olvashatunk a Püsök Sándor Csaba lelkipásztor nevéhez fűződő összeállításban. Végre hazaérkeztünk! – e címen jegyzi vezércikkét Kovács Sándor, a Szatmári Egyházmegye ...

Olvassa tovább »

A baktériumok is imádkozzanak!

2011 február 11-én, pénteken sok jeles személyiség gyűlt össze tanácskozni a Szatmári Református Egyházmegye új esperesi hivatalába. Püspökök, esperesek, közéleti személyiségek és orvosok töltötték meg az újonnan felavatott esperesi hivatalt. Kovács Sándor házigazda esperes igei bevezetőjében, a Márk evangéliuma 2, ...

Olvassa tovább »

Frízföldi testvéregyházi látogatás a királyhágómelléki reformátusoknál

Forrás: Studiosus Theologiae Közlemény Folyó év január 29-én Csűry István püspök hivatalában fogadta a frízföldi testvéregyházunk képviseletében Nagyváradra látogató Egbert Zagerlelkipásztort. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület és aNémetországi Református Egyház kapcsolata egyházvezetői és gyülekezeti szinten is két évtizedes múltra tekint vissza. Leer-i központú németországi testvéregyházunk évtizedek óta ...

Olvassa tovább »

A Harangszó februári első számából

Kettős ünnepet tartott nemrég a szilágysomlyói eklézsia. A helyi IKE megalakulásának huszadik évfodulóját ünnepelte, míg Mike Zoltán lelkipásztor ugyanennyi ideje szolgál a gyülekezetben. Az eseményről Acsádi Annamária és Szabó Gabriella közöl beszámolót a lap címoldalán. A vezécikk szintén a somlyói ...

Olvassa tovább »

Református honlap indult az EU-elnökség alkalmából

A refeu2011.reformatus.hu címen elérhető oldalon olvashatnak a soros elnökséghez nyújtott egyházi hozzájárulásról, a sajátos egyházi szempontokat megjelenítő híreket és tanulmányokat. “A Magyarországi Református Egyház számára sem közömbös, mit hoz az Európai Unió és az ország számára az, hogy január 1-jétől fél ...

Olvassa tovább »