Kezdőlap / Református hírek (oldal 32)

Református hírek

Kálvincsillag

A Magyar Református Egyház lapja. Felelős szerkesztő: Fekete Károly ISSN 2062-0624, 135 old. Megjelenését hosszú várakozás, illetve előkészítés előzte meg. „2010. reformáció hava” keltezéssel látott napvilágot, a Magyarországi Református Egyház kiadásában. Bizonyos, hogy címét és címlapját egyaránt a tavalyi hálaadás ...

Olvassa tovább »

A Harangszó áprilisi első számából

Virágvasárnapi áhítattal jelentkezik és a királyhágómelléki református műemléktemplomokról is ír egyebek mellett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja. A Fekete-Körös völgye tájegységként első néprajzi kutatója, Györffy István tanulmánysorozata óta szerepel a magyar néprajzi irodalomban. A lap címoldalán Dukrét Géza A ...

Olvassa tovább »

Eltűnőben a keresztyénség?

Március 24-én a romániai sajtó közé tette egy amerikai kutatók által végzett kutatásnak az eredményeit. A kutatók számítógépbe vitték az elmúlt 100 év népszámlálás adatait, majd azt vizsgálták, hogy a magukat keresztyénnek vallók száma milyen irányba alakult és milyen trendeket ...

Olvassa tovább »

Fejlődik a református egyházkerület

Forrás: Erdon Nagyvárad – Péntek délelőtt a váradi Illyés Gyula Könyvesboltban sajtótájékoztatót tartott Csűry István királyhágómelléki református püspök és Forró László főjegyző. Több jó hírt is bejelentettek. Csűry István királyhágómelléki református püspök arra hívta fel a figyelmet: április végén zárul annak a ...

Olvassa tovább »

A Harangszó áprilisi első számából

A Fekete-Körös völgye tájegységként első néprajzi kutatója, Györffy István tanulmánysorozata óta szerepel a magyar néprajzi irodalomban. A lap címoldalán Dukrét Géza A Fekete-Körös völgyi magyarság című Györffy-kötetet ismerteti. A segítségnyújtás és elfogadás áldásai – ezzel a címmel jegyzi vezércikkét Csűry ...

Olvassa tovább »

A Harangszó missziói iratterjesztése

Szerkesztőségünk, missziói vállalásként, immáron bő egy éve, 2010 márciusától küldi a Harangszó lapszámait egyházkerületünk nyugalmazott lelkipásztorainak; így tisztelegve az anyaszentegyházban végzett szolgálatuk előtt. Kérjük mindazokat a ny. lelkipásztorokat, akik valamilyen oknál fogva nem kapják a lapot, jelezzék Babes Ardai Erika ...

Olvassa tovább »

Újra kitavaszodott Gencsen

Forrás: Harangszó Március elejétől új lelkipásztor érkezett Gencsre Gál Sándor személyében. A tiszteletes nős, két óvodáskorú gyermek édesapja. Nem kis kihívás elé nézett mikor úgy döntött, hogy itt folytatja szolgálatát. Hol szolgált eddig a tiszteletes úr? A teológiai tanulmányok után ...

Olvassa tovább »

90 év az Úr és az ifjúság szolgálatában

Az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) idén ünnepli fennállásának 90. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból szombaton, március 26-án délelõtt 10 órától ünnepélyes találkozóra kerül sor a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében, amelynek keretében dr. Buzogány Dezsõ egyetemi tanár, egyháztörténész elõadást, Varga László ...

Olvassa tovább »

Királyhágómellékiek jószolgálati útja a svájci HEKS segélyszervezetnél

  Közlemény Svájci jószolgálati körútjuk során Csűry István püspök és Antal Jánoselőadótanácsos a svájci protestáns egyházak segélyszervezetének (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz – HEKS) zürichi székhelyére is ellátogattak. A folyó év március 11-i látogatás aktualitását az adta, hogy Mathias Herrenlelkipásztor személyében ez évtől új területi ...

Olvassa tovább »

Jubileumi Rákóczi Évek – Záró Konferencia Nagykárolyban

A 2003. márciusában útjára indított „Jubileumi Rákóczi Évek” nevet viselő rendezvénysorozat záró konferenciájára 2011. március 19-én, szombaton került sor Nagykárolyban. Ft. Csűry István püspök nyitó áhítata A záró konferenciának a Nagykárolyi Református Esperesi Hivatal gyülekezőterme adott otthont. A konferenciát Ft. ...

Olvassa tovább »

Királyhágómellékiek Svájcban

Csűry István püspök Antal János előadótanácsos társaságában a Svájci Református Egyházszövetség berni székházában tett bemutatkozó látogatást március 10-én. Az egyházkerület küldöttségét munkatársai körében Gottfried Locher, az egyházszövetség elnöke fogadta. A Svájci Református Egyházszövetség huszonhat tagegyházat tömörít, és mintegy két és ...

Olvassa tovább »

A Harangszó márciusi második számából

Miért adjam a gyermekemet magyar iskolába? A címben feltett kérdést válaszolja meg írásában Varga László, a Harangszó címoldalán. Tavaszvárás címen jegyzi vezércikkét Sándor Lajos. „Bízvást hiszem, hogy Isten azért mutatja meg a nagy természet megújulását, hogy reméljem: van számunkra is ...

Olvassa tovább »

„Emlékezzünk azokra az ifjakra, akik legyőzték a sötétséget és a gonoszt!”

„Emlékezzünk azokra az ifjakra, akik legyőzték a sötétséget és a gonoszt!” Szatmárnémetiben az István-téri Petőfi szobornál tartottak ünnepi megemlékezést az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére március 15-én délután, 17 órai kezdettel. Az ünnepség a Szózat eléneklésével kezdődött, amelyet a Szatmári ...

Olvassa tovább »

Március 15

Forrás: Üzenet Március tizenötödike csak egy van, amely a szabadság örök jelképét jelenti a magyarság számára. És talán mégis kétféle lett belőle. Az egyik az, amit tanulunk, és tanítunk az iskolában. Ebbe benne van a márciusi ifjak hihetetlen lelkesedése, benne ...

Olvassa tovább »