Kezdőlap / Napi Ige (oldal 50)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. október 1.

„Izráel fiai mindnyájan a maguk hadijelvényei alatt, háza népeik zászlai alatt táborozzanak; a bizonyság sátra körül táborozzanak, annak oldalai mentén… És Izráel fiai mind pontosan aszerint cselekedtek, amint az ÚR parancsolta Mózesnek; úgy táboroztak zászlaik szerint, és úgy indultak: mindegyik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 29.

“És lészen az egész földön, így szól az Úr: a két rész kivágattatik azon  és meghal, de a harmadik megmarad rajta. És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, a mint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, a mint ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 25.

“Kérjetek esőt az Úrtól a tavaszi eső idején! Az Úr szerez villámlást, ő ad záporesőt és mezei növényt mindenkinek. Mert a bálványok hazugságot szólnak, a varázslók pedig hamisságot látnak, és üres álmokat mondanak, és hiábavalósággal vigasztalnak. Ezért szélednek el, mint ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 24.

“Ezt mondja a Seregeknek Ura, mondván: Íme, egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát! Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 23.

“Ezeket tegyétek: Mondjon igazat mindenki a felebarátjának! Igaz és tökéletes ítélettel ítéljetek kapuitokban!” (Zakariás 8, 16)     Felhívás hangzik Isten részéről népe felé. Az Úr megmondja, mit kell tenniük ahhoz, hogy  áldását élvezzék. A népnek már van komoly tapasztalata abból, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 22.

„De ők nem akarták meghallani, sőt hátat fordítottak, és bedugták a fülüket, hogy ne halljanak. A szívüket is megkeményítették, hogy ne hallják a törvényt és azokat az szavakat, amelyeket a Seregek URa küldött lelke által a korábbi próféták révén. Ezen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 20.

“Ez az átok, amely kihat az egész föld színére…ez az istentelenség” (Zakariás 5: 3, 8). Látomások sorozata. Minden látomás jelkép: a  könyvbe mindig  írtak és írnak valamit, okulásul és tanúságul, a mérce, annak függvényében, hogy mit tesznek bele vagy mire ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 17.

„Újból fölemeltem tekintetemet, és íme, egy férfit láttam, mérőkötéllel a kezében. Megkérdeztem: Hová mész? Azt mondta nekem: Megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, milyen széles, és milyen hosszú.” (Zak 2,1-2) Egyszer két testvér belopózott az édesanya szobájába, az egyik közülük mély levegőt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 15.

„Uram, hallottam, amit hirdettél, és megrendülök cselekedeteidtől. Uram! Vidd végbe azt a mi éveinkben, tedd ismertté azt a mi éveinkben is! Haragodban is emlékezz irgalmasságodra!” (Habakuk 3,2) A próféta ajkát imádság hagyja el. Nem is akármilyen. Az imájában bár ott a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 14.

…felele nékem az Úr, és mondá: Írd fel e látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen.”(Hab. 2,2) „A prófétálást meg ne vessétek” (1Tessz. 5,20.) mondja és írja Pál, és  ez a lényeg, nem megvetni, mondani és írni is… A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 13.

“Avagy nem te vagy-e, Uram, öröktől fogva az én Istenem, Szentem?” ( Habakuk 1: 12) A próféta imádságban viszi népe bűnét az ő Istene elé, tudja, hogy az Úr kézzel fogható módon, (például a káldeusok szüntelen támadásán át) büntethet. Nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 10.

“Jaj nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar szüretelni, de nincs ehető fürt…” (Mikeás 7,1) A mezőgazdasági munka ma sem egyszerű, még akkor sem, ha a gazda a legmodernebb eszközökkel rendelkezik. A szőlő termesztése korán ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 9.

      “De te, Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda nemzetségei között, belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen; akinek származása a kezdetekig nyúlik vissza, az ősidők napjáig.” (Mikeás 5, 2)         Isten nem személyválogató, nem részrehajló, ezzel nem vádolható. Ha mégis ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. szeptember 8.

„Azon a napon – így szól az Úr – összeszedem a sántákat, összegyűjtöm a szétszórtakat, akikre veszedelmet hoztam.” (Mikás 4,6) A mai igeszakaszunkban egy bátorítást hallhatunk. Egy napról egy bizonyos időintervallumról értekezik Igénk, amikor bizony az Úr összegyűjti az övéit. ...

Olvassa tovább »