2011. január 25.

A papok szentek legyenek! 3Móz 21:6 “Szentek legyenek Istenüknek, és az ő Istenüknek nevét meg ne szentségtelenítsék, mert az Úrnak tűzáldozatait, Istenüknek kenyerét ők áldozzák; azért szentek legyenek.” Olvasandó: 3Móz 21 1.         Ószövetségi papság. Izraelben a pap héber neve: kóhén, melynek feltételezett jelentése: az, aki szolgaként Isten előtt áll (5Móz 10,8). Feladatuk a szentély őrzése, […]

Bővebben

2011. január 23.

„Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nekik: szentek legyetek, mert én az Úr a ti Istenetek szent vagyok.” 3Móz. 19,2 Elolvasni: 3Móz. 19. részt Mikor a „szent” kifejezést halljuk, azok az átszellemült tekintetű, fejük körül glóriát viselő emberi arcok jelennek meg előttünk, akiket egyes vallások imádnak és dicsőítenek. Ha ezt a képet társítjuk mai […]

Bővebben

2011. január 22.

3 Mózes 18, 3-4 „Ne cselekedjetek úgy, amint Égyiptom földén cselekesznek, a hol laktatok; úgy se cselekedjetek, amint Kanaán földén cselekesznek, a hová beviszlek titeket; se azoknak rendtartásai szerint ne járjatok.  Az én végzéseim szerint cselekedjetek, és az én rendeleteimet tartsátok meg, azok szerint járván. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.” Aki Isten választott […]

Bővebben

2011. január 21.

„Szólj Áronnak és az õ fiainak és Izráel minden fiának, és mondd nékik: Ez az a dolog, a mit megparancsolt az Úr…” (3 Móz 17,2) Kedves Olvasók, ahogyan a Mózes harmadik könyve tizenhetedik részének aprólékos leírásait olvassuk, az ötlik fel a leghamarabb bennünk, hogy Istennél nincs olyan, hogy hétköznapi, illetve, hogy apróság. Istennél fontos az […]

Bővebben

2011. január 20.

“És szólt az Úr Mózesnek az Áron két fiának halála után, akik akkor haltak meg, amikor az Úrhoz járultak” (3 Mózes 16: 1) A 16. rész az évenként egyszer bemutatott engesztelő áldozatnak a törvényét írja le részletesen, amelyet a szentek szentjében kellett elvégeznie a főpapnak. Isten ezt a törvényt akkor adta ki, amikor Áron főpap  […]

Bővebben

2011. január 19.

3 Mózes 15 „Így tartsátok vissza Izráel fiait az ő tisztátalanságuktól, hogy meg ne haljanak az ő tisztátalanságuk miatt, megfertőztetvén az én hajlékomat, a mely közöttök van.” (31) Amikor a bibliaolvasó kalauz szerint a mára kijelölt 15. fejezetet elolvastam, az első gondolatom az volt, hogy szép kis téma jutott nekem, mit is írjak én erről, […]

Bővebben

2011. január 18.

3Móz 14,34-35 „… a ti birtokotokban lévő föld valamelyik házára poklosságot bocsátok: akkor menjen el az, akié a ház, és jelentse meg a papnak, mondván: Mint a poklosság, olyan mutatkozik nálam a házban.” A mai napra kijelölt igerész folytán is láthatjuk, Isten nem csak a zsidó ember kultuszi életét és annak tisztaságát tartotta fontosnak, de […]

Bővebben

2011. január 17.

Textus: 3Móz. 14,1-32 Ez legyen a poklos embernek törvénye az ő megtisztulásának napján, hogy vigyék a paphoz. (2.vers) A pusztai vándorlás negyven éve alatt, valamint a letelepedés utáni időben a zsidóság sok nyomorúsággal találkozott. Megismerkedett például a legveszélyesebb betegséggel, a poklossággal. Ezt a ragályos kórt nem tudták gyógyítani, hanem a beteget elkülönítették, és megvárták, amíg […]

Bővebben