Kezdőlap / Napi Ige (oldal 30)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2020. január 13.

„És hangot hallottam az égből, amely ezt mondta nekem: Írd meg: boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásuktól, és cselekedeteik követik őket.” (Jel 14,13) Ezekben a napokban alkalmam volt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 12.

“Azután láttam egy másik fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló, de úgy beszélt, mint a sárkány.” (Jel. 13, 11)      A második fenevad külső kinézete egyáltalán nem visszataszító, sőt szinte a megtévesztésig hasonlít a Bárányra, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 11.

“Itt van szükség a szentek állhatatosságára és hitére.”(Jel 13,10b) Olvasandó igerész: Jelenések 13,1-10 Az események tovább bonyolódnak, ahogy folyamatosan tanulmányozzuk a Jelenések könyvét, egyik veszedelem érkezik a másik után. A mai nyelven igy is mondhatjuk, hogy forr a világ. S ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 10.

„Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél a Jézus Krisztus bizonyságtétele van.” (Jel 12,17) Olyan világban élünk ahol a tolerancia a legalapvetőbb érték. De ne ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 9.

“E világnak országai a mi Urunkéi, és az ő Krisztuséi lettek, aki örökkön örökké uralkodik.” (Jel 11, 15) A hetedik angyal trombitálásával  tudatosít: minden az Istené és Krisztusé. Ha lehetnek is kincseink, ha létezik kisebb hatalmasság, minden az Isten ajándéka. Mi ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 8.

 „Az én két tanúmnak pedig megadom, hogy zsákruhába öltözve prófétáljanak ezerkétszázhatvan napig. Amikor elvégzik a bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi és megöli őket. És holttestük annak a nagy városnak az utcáján lesz, amelyet lelki értelemben Sodomának ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 7.

“Ekkor az a hang, amelyet a mennyből hallottam, ismét beszélt velem, és így szólt: Menj el, vedd át a nyitott könyvet, amely az angyal kezében van, aki a tengeren és a földön áll. Odamentem az angyalhoz, és kértem tőle, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 6.

„és nagy hangon kiáltott, mint amikor az oroszlán ordít, és amikor kiáltott, megszólalt a hét mennydörgés hangja.” (Jel 10,3) Furcsa, nem éppen meghitt jelenetről olvashatunk az Igében, az angyal kiabálva, de az Isten üzenetét adja tovább. Csapások között, de megszólal ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 5.

“A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól…” (Jelenések 9,20) Olvasandó: Jelenések 9, 13-21 Az utolsó idők apokaliptikus jelenetei között szól Isten változásra hívó hangja. Az Ige figyelmeztet, hogy hagyjunk fel látszat ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 4.

 „Az első jaj elmúlék; ímé ezután még két jaj következik.” (Jel 9,12) Olvasandó igerész: Jelenések 9,1-12 A jelenések könyvét olvasva naponként azt veszi észre az ember, hogy egyre keményebb dolgok hangzanak el. Az ember szó szerint elborzadva olvassa a jövendöléseket. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. január 1. – BÚÉK

“Azután íme, nagy sokaságot láttam, amelyet senki sem tudott megszámolni, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből a trón előtt és a Bárány előtt állni, fehér ruhákba öltözve, kezükben pálmaágakkal. És hangosan kiáltottak: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 31.

“Ezután láttam, hogy négy angyal állt a föld négy sarkán, és féken tartották a föld négy szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Láttam, hogy egy másik angyal is feljön napkelet felől, akinél az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 28.

„És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 27.

„…Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. december 25.

“Méltó vagy, Uram, hogy végy dicsőséget, és tisztességet és erőt.” (Jel. 4: 11-a). Karácsony:  földre szállt Isten a gyermek-Jézusban. Áldozócsütörtök:  mennybe emelkedett a Feltámdott. Azóta van útunk és betekintésünk ebbe a dicsőségbe. Középen ott van a trónus, rajta a mennyei ...

Olvassa tovább »