Kezdőlap / Napi Ige (oldal 22)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2020. június 19.

„Ha tehát most vissza mennénk a te szolgádhoz, az én atyámhoz, és e fiú nem lesz velünk, mivelhogy annak lelke ennek lelkéhez van nőve, és meglátja, hogy nincs meg a gyermek, meghal s akkor a te szolgáid, a te szolgádnak, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 18.

“Öcséteket is vigyétek, keljetek fel és menjetek vissza ahhoz a férfiúhoz.” (1Móz 43,13) Nagy úr a szükség. Akik megjárták a poklok poklát, ők tettek bizonyságot erről vagy elhallgatták a nélkülözést, mert így hagyták meg nekik. A kiszabadultak életüket kockáztatták, ha ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 17.

„Akkor megrettent a szívük, és remegve mondták egymásnak: Micsoda ez, amit Isten cselekedett velünk?” (1Mózes 42, 28)             József és testvérei az úton hazafele megtudták, hogy a vásárolt gabona ára el volt rejtve a zsákjukban. Nem tudták mire vélni ezt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 16.

“Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden udvari emberének. A fáraó ezt mondta szolgáinak: Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: Miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád fogható értelmes, bölcs ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 15.

“Íme, hét esztendő jön, amikor nagy bőség lesz egész Egyiptomban.” (1Móz 41,29) József nemcsak álmot fejt, hanem víziót láttat, a jövő felé úgy mutat, és felelős programkészítésre késztet. Helyesebben: Istennél van az álom fejtése, Ő pedig jövőt és reményt ad ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 13.

„De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, így aztán egyiptomi gazdájának a házába került.” (1Móz 39,2) Ha egy címet lehetne adni a mai áhítatnak, akkor az így hangzana, hogy: az Isten gondviselése. Az alábbi történet mindnyájunk számára jól ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 11.

“És visszatére Rúben a kúthoz, és íme József nem vala a kútban.” ( I.Mózes 37. 29). Ma ritkaság számba megy a nagycsalád, mégis megmaradt és mérgezi a testvérek közötti viszonyt az irígység, sok esetben a harag. Józsefnek a testvérei a rosszban ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 10.

 „És vette Ézsau a feleségeit, fiait és leányait és minden házabeli lelket, minden juhát, állatát és minden jószágát, amelyet Kánaán földjén szerzett, és elment más országba testvére, Jákób színe elől.” (1Móz 36, 6)             A változások átformálnak. Ha Isten akarata ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 9.

“Isten ezt mondta Jákóbnak: Indulj, menj föl Bételbe, és telepedj le ott! Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád, Ézsau elől! Jákób ekkor azt mondta háza népének és mindazoknak, akik vele voltak: Távolítsátok el az idegen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 8.

“És harmadnapon, amikor ők a seb fájdalmában voltak, Jákób két fia, Simeon és Lévi, Dina bátyjai, fegyvert ragadtak, és elszántan a városra törtek, és minden férfit megöltek… Ekkor így szólt Jákób Simeonnak és Lévinek: Megháborítottatok engem, és utálatossá tettetek e ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 7.

„Jákób pedig fölemelte a szemét, és látta, hogy íme, Ézsau jön, és négyszáz férfi van vele. Szétosztotta azért a gyermekeket Lea mellé, Ráhel mellé és két szolgálója mellé.És előreállította a szolgálókat és gyermekeiket, majd Leát és gyermekeit, végül Ráhelt és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 2.

“Történt, hogy miután Ráhel megszülte Józsefet, Jákób azt mondta Lábánnak: Bocsáss el engem, hadd menjek haza a szülőföldemre! Add ki a feleségeimet és gyermekeimet, akikért szolgáltam neked! Hadd menjek el, hiszen te tudod, hogy mennyit dolgoztam nálad! Lábán azt felelte ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 1.

“Amikor látta Ráhel, hogy nem szül Jákóbnak, irigykedni kezdett nővérére, és azt mondta Jákóbnak: Adj nekem gyermekeket, mert ha nem, belehalok!… És ezt mondta Lea: Megajándékozott az Isten engem jó ajándékkal. Most már velem lakik a férjem, mert hat fiút ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 29.

„Áldj meg engem, engem is atyám, kiáltott fel Ézsaú és sírt. Azért Izsák az ő atyja, és monda: Íme kövér földön lesz lakásod, és részed lesz az ég harmatjából onnan felül; És fegyvered után élsz, és öcsédet szolgálod. De lészen, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. május 28.

“Rebeka pedig meghallá, amit Izsák az ő fiának Ézsaunak monda s amint elméne Ézsau a mezőre, hogy vadat vadásszon és hozzon, szóla Rebeka Jákóbnak az ő fiának mondván: Imé hallám, hogy atyád szóla bátyádnak Ézsaunak.…” (1Móz 27,5-6) Izsák, az idős ...

Olvassa tovább »