Kezdőlap / Napi Ige (oldal 21)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2020. július 6.

“Időt is szabott az ÚR, és azt mondta: Holnap cselekszi az ÚR ezt a dolgot a földön.” (2Móz 9,5) Az ember az idővel kapcsolatosan két hibát szokott elkövetni: akkor, amikor azt mondja, van időm, és akkor, amikor kétségbeesetten szajkózza, nincs ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 5.

„De amint látta a fáraó, hogy baja könnyebbül, megkeményítette szívét, és nem hallgatott rájuk, amint megmondta az ÚR.” (2Mózes 8,15) Olvasandó: 2Mózes 7,26 – 8,28 Két hatalmas erő ütközése zajlik szemünk előtt az egyiptomi tízcsapásban. Egyik oldalt a fáraó, aki ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 3.

„És szólt az Úr Mózesnek Egyiptom földén. Így szólt az Úr Mózesnek, mondván: Én vagyok az Úr: mondd el a Faraónak Egyiptom királyának mindazt, amit én szólok neked.” (2Móz 6,28-29) Mózes a Hóreb hegyén találkozik Istennel, aki egy égő csipkebokorból ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 1.

„Azután elment Mózes és Áron, és azt mondták a fáraónak: Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: „Bocsásd el népemet, hogy ünnepet szenteljenek nekem a pusztában.” A fáraó azt felelte: Kicsoda az az ÚR, hogy hallgassak a szavára, és elbocsássam Izráelt? ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 30.

“Ekkor Mózes visszament Jetróhoz, az apósához, és így szólt hozzá: Szeretnék visszamenni testvéreimhez Egyiptomba, hadd lássam, élnek-e még? Jetró így felelt Mózesnek: Menj el békével! Az Úr ugyanis azt mondta Mózesnek Midjánban: Menj vissza Egyiptomba, mert meghaltak mindazok az emberek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 29.

“Mózes azt monda az ÚRnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesszóló, azelőtt sem voltam az, és azóta sem vagyok, hogy beszéltél a szolgáddal. Nehézajkú és nehéznyelvű vagyok.” (2Móz 4,10) Isten elhívja Mózest, aki sejti, hogy piszok nehéz feladat vár rá, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 28.

„És meghalt József és minden ő atyjafia és az az egész nemzedék. Izráel fiai pedig szaporák voltak, szaporodtak és sokasodtak és igen-igen hatalmasokká lettek úgy, hogy megtelt velük az ország. Azonközben új király támadt Egyiptomban, aki Józsefet nem ismerte.” (2Móz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 27.

„Az ÚR pedig azt mondta: Bizony, láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam a sanyargatóik miatt való kiáltását, sőt ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezéből, és felvigyem őt arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 26.

,,Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, három hónapig rejtegette.” (2Móz 2,2) A filmekben általában a főszereplők ragadnak meg bennünket, az aki a cselekmények középpontjában áll. A filmes szakma azonban nemcsak a főszereplőket jutalmazza Oscar ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 25.

“Elvivék ugyanis őt az ő fiai Kánaán földére…. És megesketé József Izráel fiait mondván: Mikor az Isten titeket bizonnyal meglátogat, vigyétek fel az én tetemeimet magatokkal.” (2Móz 50,13.25).  Jákób halálával bezáródik az ősatyák története. Az ősök emlékezete áldott. Leszármazottak, ha azokra ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 24.

„Amikor befejezte Jákób a fiainak adott parancsokat, fölhúzta lábát az ágyra. Azután elhunyt, és népéhez takaríttatott.” (1Móz 49, 33)             Jákób meghalt. Közvetlenül a halála előtt tisztában volt vele, hogy élete végéhez érkezett, ezért szólította magához a fiait, akiket megáldott. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 23.

“Történt ezek után, hogy hírül vitték Józsefnek: Apád beteg! Ekkor elvitte hozzá két fiát, Manassét és Efraimot.” (1Móz 48,1) József családja mindenestől letelepszik Egyiptom leggazdagabb földjén, Gósenben. Minden szépnek és jónak tűnhet, a réglátott családtagok újra együtt lehettek. Ezt zavarja ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 22.

“Miután elalszom az én atyáimmal, vigyél ki engem Egyiptomból, és temess el az ő sírjukba. József így felelt: Szavaid szerint fogok cselekedni.” (1Móz 46,30) Jákób mielőtt elalszik, rendelkezik. És ezt annyira természetesen teszi, hogy példája követendő. Nincs rémület benne, mert ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 21.

     „Isten így szólt Izráelhez éjjeli látomásban: Jákób, Jákób! Ő pedig felelte: Itt vagyok! És mondta: Én vagyok az Isten, a te atyád Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott téged. Lemegyek veled Egyiptomba, és bizonyosan fel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. június 20.

„József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek már közelebb hozzám! Erre aztán közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem ...

Olvassa tovább »