Kezdőlap / Napi Ige (oldal 20)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2020. július 23.

“És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam.” (2Móz 25,8) Isten mindenütt jelen van-szoktuk hangoztatni. Jézus a samáriai asszonynak mondja: ” Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.” (János 4,24) Mózes korában, különösen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 21.

“Hazug hírt ne terjessz! Ne segítsd a bűnöst azzal, hogy hamisan tanúskodsz mellette! Ne állj a rosszat akaró többség mellé, és ne vallj peres ügyben a többséggel tartva, nehogy elferdítsd az igazságot. A nincstelennek se kedvezz peres ügyében!”  (2Móz 23,1-3) ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 20.

„A tolvaj fizessen!” (2Móz 22,3b) Ha azt mondom neked, hogy tolvaj vagy, megsértődsz. Te lehet, nem lopsz tyúkot sem, meg közpénzt sem. Van különbség a kettő között, de nagyjából annyi, mint 5 centivel vagy 500 méterrel a víz alatt megfulladni. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 19.

„Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért.” (2Móz 21,24) A törvény betartása az élet védelmét szolgálhatná. Ilyen céllal születtek a törvények. Még akkor is, ha a szigorú büntetések az erőszakosság vissza szorítását célozná meg, vagy elrettentő példaként szükség lenne ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 18.

,,Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak nevét, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába kimondja.” (2Móz 20,7) A zsidó hitvilágban Isten nevének nagy szerepe volt, nem is lehetett hangosan kimondani, csak évente egyszer a főpapnak, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 17.

“Mózes pedig felment az Istenhez, és szólt hozzá az Úr a hegyről, mondván: Ezt mondd a Jákób házanépének és ezt add tudtára az Izráel fiainak: Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket. Mostan azért, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 16.

Mózes bírákat állít a nép fölé “És lőn másod napon, leűle Mózes törvényt tenni a népnek; a nép pedig áll vala Mózes előtt reggeltől estig. S amikor látja vala Mózes ipa mind azt, amit ő a néppel cselekedék, monda: Mi ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 15.

„Azt a helyet Masszának és Meríbának nevezte Izráel fiainak perlekedése miatt, és mert kísértették az Urat, és azt mondták: Vajon közöttünk van-e az ÚR, vagy sem?” (2Móz 17, 7)             Amikor rosszul alakulnak az ember dolgai, akkor könnyen meginog a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 14.

“Azután útnak indultak Élimből. Megérkezett Izráel fiainak egész közössége a Szín-pusztába, amely Élim és a Sínai között van, a második hónap tizenötödik napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izráel fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 12.

 “Amint közeledett a fáraó, Izráel fiai fölemelték a szemüket, és íme, az egyiptomiak a nyomukban voltak. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és az ÚRhoz kiáltottak Izráel fiai.Ezt mondták Mózesnek: Hát nincsenek Egyiptomban sírok, hogy ide, a pusztába hoztál minket ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 11.

“Azután elindultak Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban, a puszta szélén. Az ÚR pedig nappal felhőoszlopban ment előttük, hogy vezesse őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy éjjel és nappal mehessenek.” (2Móz 13,20-21) Valahogy ez az idei év ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 10.

„Előhívta Mózes Izráel minden véneit és monda nekik: Fogjatok és vegyetek magatoknak bárányt családaitok szerint és öljétek meg a páskát. És vegyetek egy kötés izsópot és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 9.

“És legyen ez a nap néktek emlékezetül” (2Móz 12,14). Mindenkinek van  ún.”jeles” napja, akár születési, akár egy-egy nagyobb eseményhez kapcsolható nap-ezekre évente emlékezünk. A közösségeknek, népeknek, felekezeteknek, gyülekezeteknek is megvan az emlékezés napja, amely lehet pozitív és negatív egyaránt. Szívesebben ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 8.

Vigyázz, mit teszel! „Így szólt Mózes: Ezt mondja az ÚR: „Éjfél körül kimegyek Egyiptomba, és meghal Egyiptom földjén minden elsőszülött a fáraó elsőszülöttjétől fogva, aki a trónján ül, a szolgáló elsőszülöttjéig, aki malmot hajt, és a jószág minden első fajzása ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 7.

“Azután ezt mondta az ÚR Mózesnek: Menj be a fáraóhoz, mert én tettem konokká a szívét, valamint udvari embereinek a szívét, hogy ezeket a jeleket véghezvigyem közöttük. Beszéld majd el fiaidnak és unokáidnak, hogyan bántam Egyiptommal, és jeleimet is, amelyeket ...

Olvassa tovább »