Kezdőlap / Napi Ige (oldal 19)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2020. augusztus 11.

“Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Elment ezért a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként Móáb mezején lakjon. Vele volt a felesége és két fia. A férfi neve Elímelek volt, a feleségének Naomi, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 10.

„Mert az ÚR felhője volt a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz volt rajta. Izráel egész háza látta ezt vándorlása egész idején.” (2Móz 40,38) Az Exodus utolsó fejezetét olvassuk ezen a napon. Csodálatos események, mélységekkel és magasságokkal, csőddel és csodával jelemzik ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 9.

„És megcsinálá Bésaléel a ládát sittim-fából; harmadfél sing a hossza, szélessége másfél sing, magassága is másfél sing.” (2Móz 37,1) Bésaléelre vár a feladat, hogy az Isten által kitervelt és megálmodott paraméterekhez hűen, elkészítse a ládát. A Mózes által hozott tervrajzok ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 8.

„Elkészítette a rézmedencét meg rézből egy állványt is hozzá azoknak az asszonyoknak a fémtükreiből, akik a kijelentés sátrának bejáratánál szolgáltak.” (2Móz 38,8) A réz mosdómedence az udvaron helyezkedett el.  A szentélyhez vezető útvonalon állt. Ebben a medencében fürdött meg a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 5.

Szívünk indíttatása „És eljött mindenki, akit szíve indított, és akit lelke hajtott, és felajánlásokat hoztak az Úrnak a gyülekezet hajlékának elkészítéséhez, minden ott végzendő szolgálathoz és a szent ruhákhoz” (2 Mózes 35, 21) Mire indít a szívünk? Hova hajt a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 4.

“Azután lejött Mózes a Sínai-hegyről; a bizonyság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcbőre sugárzóvá vált, amikor Istennel beszélt. Amikor Áron és Izráel fiai mind meglátták, hogy sugárzik Mózes arcbőre, nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 3.

“Ne csinálj magadnak öntött istenszobrokat!” (2Móz 34,17) Nagyon könnyű megítélni más felekezetű testvéreinket a fenti Igével kapcsolatban, s közben kihúzni magunkat, hogy milyen ügyesek vagyunk, hogy mi ezt nem tesszük. Érdemes nagyon röviden átgondolni, mi is a bálványimádás. Nem a ...

Olvassa tovább »

Istenképünk

Az alábbiakban a szatmári, pontosabban szatmárpálfalvai származású Vajas Petra exmisszus-gyakornak  lelkipásztor bemutatkozó igehirdetését olvashatják, amit Makón mondott el ma a mai Ige alapján. Lekció: 2Móz 34, 1-9 Alapige: 2Móz 34,6 Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 2.

„Amikor meghallotta a nép ezt a kemény beszédet, gyászolni kezdett” (2Móz 33,4) A bűn nem marad büntetés nélkül. Mózes negyedik könyvében 32,23 versben ezt olvassuk, hogy „gondolkodjatok el, hogy bűneitek büntetése utolér benneteket”. Isten az övéit azonban nem hagyja el, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 1.

„És gondold meg, hogy e nép a te néped. Ő így szólt: Arcom menjen-e veletek, hogy megnyugtassalak?… Az ÚR azt felelte Mózesnek: Megteszem ezt is, amit kívántál, mert kedvet találtál előttem, és név szerint ismerlek téged.” (2Móz 33,13B.14.17) Olvasandó – ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 30.

“De Mózes esedezék az Úrnak, az ő Istenének színe előtt” (2Móz 32, 11) Szülői szívben indul a gondolat oly sokszor, amikor gyermeke rossz fát tesz a tűzre, hogy alaposan megleckézteti a vétkest. Azonban, a büntetés helyett figyelmeztetést osztogat és a következő alkalomra ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 28.

“Azután készíts egy oltárt az illatáldozat bemutatására! Akáciafából készítsd.” (2Móz 2,1) A szent sátor berendezéseinek biztosítására csak jóval később kerül sor, de nagyon fontos jelentőséggel bír azon kultuszi tárgyaknak, így az illatáldozati oltárnak a leírására is, amely szintén a sátor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 27.

„Ezt cselekedd velük, amikor felszenteled őket, hogy papjaim legyenek: Végy egy fiatal bikát és két hibátlan kost.” (2Móz 29,1) Nehéz dolog elfogulatlanul írni a témában, de nem is akarok, mert én is lelkipásztor, pap vagyok. Sok kritika éri az egyház ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 25.

„Készíts oltárt akácfából, öt könyök hosszúra és öt könyök szélesre: négyzet alakú legyen az oltár, a magassága pedig legyen három könyök!” (2Móz 27,1) Olvasandó rész – 2Móz 27,1-8 Ezen alkalommal a mai Igénk a rézoltárról tudósit, amely a szent sátor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. július 24.

“A hajlékot pedig tíz kárpitból csináld: sodrott lenből, és kék, és bíborpiros, és karmazsin színűből, Kérubokkal, mestermunkával készítsd azokat.”  (2Móz 26,1) (kéretik az egész fejezetet elolvasni) Azt mondják a férfiak kevesebb színt tudnak megkülönböztetni mint a nők, van ugye a ...

Olvassa tovább »