Kezdőlap / Napi Ige (oldal 18)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2020. augusztus 30.

„Most azonban királyságod nem lesz állandó. Keresett az ÚR magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, amit az ÚR parancsolt neked.” (1Sám 13,14) Olvasandó: 1 Sámuel 13 Egyszer valaki elvitte ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 29.

„Csak féljétek az Urat, és szolgáljátok őt híven, teljes szívetekből.” (1Sám 12,24) Az alábbi igeszakaszunk egy fontos felhívást tartalmaz.  Sámuel egy fontos dologra hívja fel a nép figyelmét. „Féljék az Urat és néki szolgáljatok…” Ahhoz, hogy a nép életében, helyreálljon, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 28.

“És feljöve az Ammonita Náhás, és tábort járt Jábes Gileád ellen. A Jábesbeliek pedig mondának mindnyájan Náhásnak: Köss velünk szövetséget, és mi szolgálni fogunk neked. És monda nekik az Ammonita Náhás: Úgy szövetséget kötök veletek, ha kivágatom mindnyájatoknak jobb szemét, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 27.

“Adj királyt nékünk!” (1Sám 10,19) Nehezen viseljük el az emlékeztetést. Különösen a fiatalok életében figyelhető az meg, hogy amikor az idősebbek megpróbálják figyelmeztetni őket, szinte elutasítják a jó szándékot, azt mondják. Ezt már hallottuk, régi szöveg. Isten emlékezteti az ő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 25.

“Volt egy benjámini származású tehetős ember Benjáminban, akinek Kís volt a neve, Abíélnek a fia, aki Cerór fia, aki Bekórat fia, aki Afíah fia volt. Volt neki egy Saul nevű fia. Szép ifjú volt, nem volt nála szebb Izráel fiai ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 24.

“Azt mondták neki: Íme, megöregedtél, és fiaid nem a te utadon járnak. Most tehát tégy valakit királyunkká, hogy ő ítéljen fölöttünk, amint minden népnél szokás.” (1Sám 8,5) Fájó szavak, melyek a szív mélyéig hatnak. A nép „gépfegyvere” egy egész sérelemsorozatot ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 23.

      “Sámuel pedig vett egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte EbenHáézernek, mivel azt mondta: Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 7,12)        Sámuel emlékoszlopot állít fel Mispa és Sén között. Mindezt azután teszi miután Izráel népe végre ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 22.

,,Az Úr ládája hét hónapig volt a filiszteusok földjén” (I1Sám 6,1) A filiszteusok hét hónapig tartották maguknál az Úr ládáját, ami számukra pusztítást hozott. Hiába szenvedtek, hiába tizedelte a népet a fekély, hiába visszhangzott a város a sírástól és jajgatástól, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 21.

„Elküldék azért az Istennek ládáját Ekronba. És a mikor Ekronba jutott az Istennek ládája, felzúdultak az Ekronbeliek: Reám hozták Izráel Istenének ládáját, hogy megöljön engem és az én népemet. Annakokáért elküldtek, és összegyűjték a Filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának: Küldjétek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 20.

“Oda van Izráel dicsősége, mert elvétetett az Isten ládája” (1 Sám 4,22) Igyekszünk, hogy a rossz híreket óvatosan közöljük, mert félő, hogy sokkot okozunk azzal, ha egy az egyben  átadjuk azokat. Még így is ártunk a rossz hírek átadásával, de vétkezünk ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 18.

“Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt: Sámuel, Sámuel! Sámuel pedig így felelt: Szólj, mert hallja a te szolgád.” (1Sám 3,10) Mai igénk Sámuel elhívását, és a rábízott fontos üzenetet adja elénk. Jelentős ez az esemény, hiszen abban ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 17.

“A gyermek Sámuel pedig egyre növekedett, és kedves volt mind az ÚR, mind az emberek előtt.” (1Sám 2,26) Annának Isten kegyelméből gyermeke született, akit Istenre bízott. A gyermek Sámuelről pedig négy dolgot olvasunk a mai Igénkben: növekedett és kedves volt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 15.

„Ezért most én is, kérésemnek megfelelően felajánlom őt az Úrnak. Legyen egész életére az Úrnak ajánlva! És ott imádták az Urat.” (1Sám 1,28)  Ezen alkalommal a Bibliaolvasó kalauz szerint egy új könyv olvasásához kezdünk, Sámuel könyvéhez. Az Úr adjon, számunkra ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 14.

„Elvette annakokáért Boáz Ruthot, és lett az néki felesége, és bement hozzá, és megadta az Úr, hogy az foganjon az ő méhében, és szült fiút.” (Ruth 4,13) Természetellenes világban élünk s a XXI század elhozta, hogy a nők jobban félnek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 13.

“Most hát, édes lányom, ne félj! Mindent, amit mondasz, megteszek néked.” (Rúth 3,11) Annak ellenére, hogy Rúth bevállalta, hogy Naómival Betlehembe megy, mégis szorongatta szívét a nyugtalanság érzése. Mi lesz vele? Hogyan fogadják idegenként? Be tud-e illeszkedni? Tud-e új szokásokat felvenni?… ...

Olvassa tovább »