Kezdőlap / Napi Ige (oldal 10)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2021. február 5.

„Mikor ezeket monda sokan hittek őbenne a zsidók. Jézus a benne hívő zsidókhoz így szólt: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok; és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelének néki: Ábrahám magva ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 4.

“Mondának azért néki:  Ki vagy te? És monda nékik Jézus:  Amit eleitől fogva  mondok is néktek” (Ján 8,25) Idegen költözik be egy faluba. Mindenkit érdekel ennek az embernek a múltja és jelene egyaránt. Sokan titokzatosan beszélnek róla, mások megható meséket ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 3.

Merre tart az életed? „Jézus így válaszolt: Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem érvényes, mert tudom, honnan jöttem, és hova megyek, ti pedig nem tudjátok, honnan jövök, és hova megyek.” (János 8, 14) Tudod, hogy merre tartasz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 2.

“Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 1.

„A szolgák pedig így válaszoltak: Soha ember még így nem beszélt, mint ő!” (Jn 7,46) Vélemények hangzanak el Jézusról. A szolgák el vannak ámulva, pedig ők azért lettek odatéve, hogy az élő fába is belekössenek. Nem tudnak hibát találni Jézusban, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 30.

„Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek.” (János 7,34) Jézus Krisztus megmutatja hatalmát, és mindenkiben csodálkozást vált ki. Kerestek engem, de nem találtok meg. Mit is jelent ez valójában? Azt, hogy Jézus ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 28.

“Mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta? Felele pedig Jézus és monda. Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem” (János 7: 15-16). Jézus tanítása egyszerű és mégis magasztos. Egyszerűségében mindenki megértheti, magasztosságában mindenki felfedezheti ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 27.

Az Isten szerinti idő ,,De Jézus azt mondta nekik: Az én időm még nem érkezett el…” (Jn 7,6a) Valaha -a Youtube térhódítása előtti időkben- Amerikában minden országos hírnévre vágyó zenésznek fel Kellett lépnie Amerika kulturális központjában, a New York-I Carnegie ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 26.

“Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: Vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 25.

“De vannak közöttetek némelyek, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt.” (Jn 6,64) Minden erdőben van száraz ág, szól a már-már megbocsátó közmondás arra vonatkozóan, hogy minden ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 24.

      “Tusakodának azért a zsidók egymás között, mondván: Mimódon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt együk?” (János 6, 52)      A zsidók nem értik azt, amit Jézus mond. Furcsa, hiszen képletes beszédét meg is magyarázza, ahogy a példázatait ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 21.

„Jézus pedig így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak.” (Jn 6,32-33) ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 20.

„Jézus pedig így válaszolt: Bizony, bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert csodajeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jóllaktatok. Ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem azért az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 19.

“Estefelé lementek tanítványai a tengerhez, hajóra szálltak, hogy átmenjenek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még nem ment oda hozzájuk Jézus; a tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy huszonöt vagy harminc futamnyira, amikor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 18.

“Amikor Jézus észrevette, hogy jönnek, és erőszakkal királlyá akarják tenni, visszavonult ismét a hegyre egymagában.” (Jn 6,15) Ilyen király kell nekünk, aki kenyeret ad ingyen. Az emberek le vannak nyűgözve, jól laktak, és ennyi elég is nekik. Ennyi minden nap ...

Olvassa tovább »