Áldásokban gazdag augusztus Mikolában

Szép kerek hónap, áldásokkal teli Dátumok és események mentén vezetett Isten eddig augusztusban. A rekkenő hőségben a hónap Igéje szerint: ,,az Úr szárnyai árnyékába menekülve igyekeztünk Igéjének örvendezni.”– (Zsolt. 63,8). Az alábbiakban Higyed István lelkipásztor beszámolóját olvashatják.

Augusztus 6. Hirosima-vasárnapon a régiekre emlékezve ajándékba kaptuk Krisztusban az újrakezdés lehetőségét és a békéltetés szolgálatát: (2Korintus 5: 17-19).

Augusztus 13. Mária-ünnepre készült a kereszténység nagy része. Számos vegyesházasságra való tekintettel szűz Mária alakjának biblikusan protestáns megrajzolása révén érthettük meg azt, hogy mindenki megtapasztalhatja amit Mária: “Örülj kegyelembe fogadott! Az Úr veled van.” (Lukács 1:28). A kegyelembe fogadott állapot igei, minőségjelzői és személyes névmás formájú változatban üzeni: Isten cselekszik, minősít, személyre szólóan.

Augusztus 7-12. Néhány fiatal a gyülekezetből részese lehetett a nagytarnai ifjúsági keresztyén tábor áldásainak, ahol válaszokat kerestek és kaptak a tábor kérdés-mottójára: Ki vagyok én? A táborból hazatérve a gyülekezet többi fiataljával együtt a gyakorlatban is megmutathatták az egymásra figyelés, a segítségnyújtás kézzelfoghatóságát a gyermekek számára szervezett nyári evangelizációs napokon, amelyekről néhány fotó látható. A nyári vakációs bibliahét megszervezésében és lebonyolításában a szervező csapat munkáját segítette Kállai Karolina vallástanárnő is. A gyermekbibliahéten megtanult énekek a gyermekek tolmácsolásában itt hallgathatók meg: https://www.youtube.com/watch?v=lQUeILDDp3c

Augusztus 20. István király ünnepe, amelyen a Hit-Hős képző alakjainak jellemvonásai áttételezésében fedezhettük föl Isten munkáját, István egyház-, és országépítő szolgálatában, aki vallotta, hogy nincs más út csak az Isten útja. Az alapige a 72. zsoltár 11. verse volt: ,,Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki.”

És ha Isten éltet, augusztus 27-én kálvini liturgia szerint kereszteléssel kezdünk, Igét hallgatunk, úrvacsorát veszünk. Így lesz szép kerek hónap, áldásokkal teli az augusztus Mikolában, melyért legyen Istennek hála s az Úrnak dicsőség adassék.

További képek: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069938058200&sk=photos

Vélemény, hozzászólás?