Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Adventi körlevél a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek

Adventi körlevél a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek

„Ímhol jön a Vőlegény ! Jöjjetek elébe !” (Mt. 25,6)

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

  1. Advent ünnepére készülünk. Lassan ismét eltelik egy esztendő az életünkből és nemsokára megérkezik a Karácsony is, a mindannyiunk számára legáhítottabb ünnep: az Úr Jézus születése napja.

Ez az év más volt, mint a többi. Minden megváltozott egyházunk életében is. Elmaradtak az esküvők, mert a koronavírus járvány miatt későbbre kellett azokat halasztani. Alig volt keresztelő a gyülekezetekben és a konfirmációs ünnepélyt is csak nehezen sikerült megtartani. Sok a beteg és sok a temetés is, bár a temetési szolgálatok aránya nem túl sok az előző évekhez képest. Istentiszteleteinket többnyire csak online módon tarthatjuk, vagy kevés résztvevő egyháztaggal a templomban a megengedett korlátok szerint. Ilyen körülmények között próbáljuk vigasztalni, erősíteni egyházunk hívő népét, ahogy egykor ezt a próféta is tette Isten bíztatására: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek!”(Ésa 40,1 )

Örvendetes, hogy ezen az Adventen, maga az Úr Jézus Krisztus üzen nekünk az Ő visszajöveteléről: Ímhol jön a Vőlegény, jöjjetek elébe! Készülnünk kell az Ő végső visszajövetelére most, amikor már nem a Karácsony Szelíd Gyermekeként érkezik közénk, hanem ítéletet tart és mindenkit számadásra hív. Ő a Vőlegény, aki az Ő földi menyasszonyához készül, az anyaszentegyház népéhez. Krisztus hívő népe örömmel készül a nagy találkozásra, mert ismeri a megváltás titkát. Tudja, hogy Jézus Krisztus azért jött a földre az első karácsonykor, hogy megváltsa az övéit bűntől, kárhozattól, örök haláltól és bűnbocsánatot, örök életet ajándékozzon a benne hívőknek. Most egy könyörtelen világjárvány söpör végig az egész földön, és megnövekedett a gonoszság és a hitetlenség az emberi szívekben. De mi tudjuk, hogy Krisztus kegyelme elég nekünk arra, hogy kibírjuk a világ minden baját, szenvedését, ha Krisztus szeretetét birtokolhatjuk.

Kedves Testvéreim, nem lehetünk tétlenek ebben a Krisztus-várásban. Szeretetszolgálatunkkal jelen kell lennünk embertársaink, gyülekezetünk életében. Még nem tudjuk, hogy karácsonykor hogyan ajándékozhatjuk meg kicsinyeinket, vagy mit tudunk vállalni a betegekért, az idősekért, a rászorulókért. De azt tudjuk, hogy a női szív nagyon leleményes. Segítsünk gyülekezetünk lelkipásztorainak, hogy a karácsonyi örömhír eljusson a családokba, szerény adományaikkal örvendeztessük meg egymást. Köszönjük meg Istennek, hogy még tart a kegyelmi idő, még meg lehet térni bűneinkből, hogy megújult szívvel alkalmas eszközökké lehessünk Isten kezében.

Áldott adventi időt, boldog békés Karácsonyt és Újévet kívánok minden kedves Testvéremnek:  Nőszövetségeknek, Lelkipásztoroknak és Gyülekezeteknek.

  1. Isten kegyelméből hálát adhattunk a nőszövetségünk szolgálatának 30 évéért, és kiadtuk a Királyhágómelléki Református Nőszövetség Jubileumi Emlékkönyvét ebben az esztendőben. A könyvekből igyekeztünk egyházkerületünk minden gyülekezetébe küldeni. A könyv még megvásárolható a Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református Egyházközség Lelkészi Hivatalában. Ára 10 lej.
  2. Szeretettel felhívjuk a Nőszövetségek figyelmét, hogy az idei Kárpát-medencei Imanapot december 6-án megtartjuk az adott lehetőségek szerint. Néhány egyházmegyei Nőszövetség szeretné online formában feldolgozni a Kárpátaljai Református Nőszövetség által előkészített anyagot. De több helyen a lelkipásztorok a programban megadott igéről prédikálnak és a gyülekezet nőszövetsége felolvassa az imákat. A karantén-helyzet korlátoz bennünket a szolgálatban, de ez a tény sem tántoríthat el abbéli meggyőződésünktől, hogy Isten a mi alázatos imáinkat meghallgatja és népünket megáldja a lelki megújulás útján. Az imanap anyaga megtalálható az alábbi internetes oldalon:

http://refua.tirek.hu/hir/mutat/51535/

Isten áldja meg szolgálatainkat, ünnepre való készülődésünket és imanapunkat.

Szeretettel,

Bogya-Kis Mária

nőszövetségi elnök

  1. Adventjén

Szóljon hozzá