Adorj ni imah t s nemzeti nnep

M rcius idusa meg nnepl s vel fejez d tt be az imah t az Adorj ni Reform tus Egyh zk zs g templom ban.

Az alkalomsorozaton szolg latot v gzett t bb fiatal lelkip sztor is a Szatm ri Reform tus Egyh zmegy b l: Erdei rva Istv n Szamosk r dr l, Kala No mi T rterebeshegyr l, Elek Arnold Halmib l, Apjok Artur Nagykolcsr l, Kiss Szabolcs Ap b l rkezett a gy lekezetbe.

Szerd n koraeste 18 r t l R cz Ervin erd di reform tus lelkip sztor z rta a vend glelk szek sor t a 126. zsolt r alapj n pr dik lva: “Hatalmasan cselekedett vel nk az Asr, ez rt rvendez nk”, vallja a zar ndok nek szerz je, s vallhatjuk mi is, hogy nek nk er s Isten nk van, aki igazi szabads got tud adni s a szeretete is er s, kitart . Cs gged s, panaszkod s s jajgat s helyett teh t a h la, az r m s a v gs g kell, hogy jellemezze let nket, s t nemzet nk l t t is.

Beseny di Attila helyi lelkip sztor k sz nt tte a gy lekezetet, majd n h ny szavalat k vetkezett s Beseny di Beatrix nemzeti hangv tel nekcsokra.

Vélemény, hozzászólás?