Adatok, visszatekintő az erdődi egyháztörténeti vetélkedőkre

2011 óta a magyar reformáció bölcsőjében, Erdődön, minden év áprilisának végén, vagy májusa elején egyháztörténeti vetélkedőt tartottak, melyre a Királyhágómelléki Református Egyházkerület különböző részeiből érkeztek ifi-csapatok. Hét vetélkedő, amelyből hatot Kopácsi István reformátor nevével fémjelezve szerveztek meg. Ő volt az 1545-ös erdődi zsinat elnöke.

Érdemes tehát visszatekinteni mind a hét alkalomra, néhány adatot megtekintve.

Dátum, nyitó áhítatot tartók, fővédnökök és igehirdetők

2011. május 7. Ilonczai Zsombor emei. if. Muzsnai Árpád, az EMKE alelnöke Kovács Sándor esperes
2012. május 12. Kánya Zsolt Attila ek. If. Csehi Árpád, a Szatmár Megyei Tanács elnöke Farkas Zsolt ek. t
2013. április 27. Kánya Zsolt Attila ek. If. Kereskényi Gábor parlamenti képviselő Jobb Domokos
2014. május 10. Kánya Zsolt Attila ek. If. Nagy Szabolcs parlamenti képviselőjelölt Orbán László
2015. május 9. Kánya Zsolt Attila ek. If. Ifj Csomós József
2016. április 30. Kánya Zsolt Attila ek. If. Kurta Szabolcs
2017. április 29. Jobb Domokos ek. If. Turos Loránd parlamenti képviselő Varga Tamás-Sándor

Megtisztelték még jelenlétükkelt az eseményt, többek között: Csűry István püspök, Forró László főjegyző, Király Lajos esperes, Kereskényi Sándor irodalomtörténész, Varga Sándor színművész, Fülöp István parlamenti képviselő Póti Eduárd tanár.

Igei mottók

2011 „Jézus Krisztus tegnap, és ma, és örökké ugyanaz.” (Zsid 13,8)
2012 “Az igaz pedig hitbõl él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10, 38-39)
2013 „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk.” (Róma 8,31)
2014 „ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Fil 3,14)
2015 “Mint az aranyalma ezüsttányéron: olyan a helyén mondott Ige.” (Péld 25,11)
2016 “Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.” (2Kor 5,17)
2017 „Újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban!” (Ef 4,23)

 

Előadók és dicsőitök

2011 Muzsnai Árpád, EMKE-elnök a Rákócziakról Szatmárpálfalvai Református Gyülekezet Ifi-csapata és

Kárpátaljai KRISZ

2012 Élő kövek
2013 Dávid Sátora dicsőítő csapat és Pintér Béla
2014 Dr. Buzogány Dezső a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára a reformációról Sófár
2015 Nagy Baló Csaba a Sárospataki Református Gimnázium igazgatója Erdőd és Sárospatak történelmi kapcsolatáról Immánuel Együttes
2016 Ősz Előd a kolozsvári egyháztörténész Szenczi Molnár Albert zsoltárfordítóról Bízz Band
2017 Tóbiás Tibor-György aradi missziói előadó a reformációról Bízz Band és Hanna Projekt

 

Az egyháztörténeti vetélkedők tananyagai, témái

2011 Rákócziak
2012 Partiumi zsinatok, Luther Márton
2013 Heidelbergi Káté, Bethlen Gábor
2014 Kálvin János és Bocskai István
2015 Husz János, Vizsolyi Biblia
2016 Második Helvét Hitvallás, Szatmárnémeti zsinat, Drágffyiak
2017 Reformáció

 

A vetélkedő résztvevői

2011 Erdőd, Batiz, Ombod, Szatmár-Láncos, Dobra, Két-két csapatot indított Mikola és Magyargéres.
2012 Nagyvárad-Olaszi, Nagyvárad-Velence, Jákóhodos, Érsemjén, Értarcsa, Kraszna, Szilágyborzás, Selymesilosva, Szilágyballa, Hosszúmező, Mikola és Erdőd 
2013 Kispereg, Nagyvárad-Velence, Jákóhodos, Hegyközkovácsi, Érsemjén, Székelyid, Jankafalva, Hosszúmező, Kraszna, Mikola, Ombod és Erdőd.
2014 Kispereg, Hegyközkovácsi, Jákóhodos, Érsemjén, Székelyhíd, Érmihályfalva, Jankafalva, Kraszna, Sarmaság-Bányatelep, Mikola, Ombod, Szatmár-Láncos és Erdőd.
2015 Jákóhodos, Nagyvárad-Velence, Érmihályfalva, Jankafalva, Érbogyoszló, Kraszna, Kémer, Szilágyborzás, Avasújváros két csapattal, Mikola, Ombod, Szárazberek, Erdőd.
2016 Kispereg, Pécska, Szentleányfalva, Nagyvárad-Velence, Jákóhodos, Jankafalva, Nagykágya, Szilágyborzás, Kraszna, Pusztadaróc, Mikola, Szárazberek, Erdőd
2017 Kispereg, Pécska-Pereg, Szentleányfalva, Nagyzerind, Jákóhodos, Jankafalva, Szalacs, Kraszna két csapattal, Szilágyborzás, Mikola és Erdőd.

 

Dobogós csapatok

I.               hely II.             hely III.           hely
2011 Mikola II. Mikola I. Erdőd
2012 Érsemjén, Mikola Kraszna, Értarcsa Erdőd
2013 Kraszna Mikola Erdőd
2014 Érsemjén Székelyhíd Kraszna
2015 Mikola Kraszna Ombod
2016 Jankafalva Mikola Kraszna
2017 Mikola Jankafalva Szalacs

Vélemény, hozzászólás?