A zene, mint pasztorációs lehetőség

,,A zene, mint pasztorációs lehetőség a kazuáliáknál és a konfirmációnál” – címmel tartott lelkésztovábbképző tanfolyamot dr. Király Lajos esperes a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorainak. 2023. szeptember 5-7 között a Láncos gyülekezet Kálvin imaházában 13 lelkipásztor részvételével tartottak képzést.

Dr. Király Lajos esperes-lelkipásztor vezetésével kedden, szerdán és csütörtökön, 13 lelkipásztor arra kereste a választ, hogyan lehet a zenét, mint pasztorációs lehetőséget felhasználni a keresztség, házasságkötés, temetés valamint a konfirmáció területén. Az elméleti oktatás mellett gyakorlati segítséget kaptak a részvevők, hiszen tételesen kidolgozott zenei hanganyagot kaptak kézhez, amely minden területen segítséget nyújthat abban, hogy milyen személyes zenét tudnak adni az érintetteknek.

,,A témaválasztás indoka korábbi tanulmányaimhoz és a lelkipásztori szolgálatom közel két évtizedéhez kapcsolható, melyek úgy fűződnek össze, mint a gyermekét ölelő és oltalmat nyújtó szülői kéz” – vallja dr. Király Lajos. A képzéseken tehát arra a kérdésre keresik a választ, hogy a pasztoráció az igehirdetés, a homíliás istentisztelet, a bibliaórák különböző tanítói előadásokon túl milyen új lehetőségeket tud megfogalmazni annak a családnak és egyénnek az életében, amelyben változás állt be a keresztelés, a konfirmáció, az esketés és a temetés következtében.

A kazuáliáknál szóban/beszédben történő lelkigondozás és igehirdetés vezetése mellett nagyon fontos a ,,zenei élmény”, hiszen a lelkigondozás és a pasztoráció megváltozott és megújult lehetőségeket nyújthat a kazuáliáknál a ,,gyógyító zene” által: kitágítja azoknak horizontját, új irányt és formát adhat, illetve új alternatívát nyújthat a segítségre szoruló embertársnak.

,,A segítség hatékony formája lehet, ha nyelvet adunk a szavakban nehezen elmondható megfogalmazására, a kimondhatatlan számára pedig olyan ének vagy zenei lehetőségeket találunk, melyek megfogalmazás a megfogalmazhatatlant” – mondta lapunknak az előadó.

,,Az egyházban talán mindmáig él az a vágy, hogy a mai ,,Péterek” prédikációja által tömegeket szólítson meg, azonban – Gyökössy Endre gondolatait idézve – Fülöphöz hasonlóan az egyhez is ,,csatlakozni kell” (ApCsel 8, 26-40), annak tudatában, hogy a ,,pasztorálpszichológusnak… az Ige vezetése mellett mindent fel kell használni, hogy jobb, eredményesebb lelkigondozást, életápolást végezhessen. Ebben a ,,mindent felhasználni” gondolatba beletartozik a zene is, amely a pasztorációs alkalmakon holisztikusan, az egész ember javát szolgálva a gyógyulást, az életvezetést és Istennel való kapcsolatát tudja elősegíteni” – hangzott a bátorítás képzések alatt.

Az érdekfeszítő és interaktív előadások szünetében, valamint az étkezések közben a lelkipásztorok kötetlen beszélgetéseken megoszthatták személyes és szolgálati élményeiket, példáikat az elhangzottakkal kapcsolatban. A mindennapi önreflexiók pedig segítettek elmélyíteni és kellőképpen beágyazni az elhangzottakat. Az előadások után sokan szomorúan jegyezték meg ,,ha hamarabb tudták volna ezekről a segítő lehetőségekről, talán hatékonyabban tudtak volna jelen lenni egy-egy helyzetben”. Minden jelenlévő egyetértett abban, hogy vissza nem térő lehetőségek rejlenek abban, hogy a lelkipásztor ott van a családok életében beállt legnagyobb változások idején. Tehát nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy ilyenkor ne tegyenek meg mindent, annak érdekében, hogy minél célzottabb és személyre szabottabb segítséget nyújtsanak, ha kell a zene hullámhosszán.

Áldott továbbképzésen vannak túl mindazok, akik részt vettek és megjelentek ezen az előadás sorozaton. Istennek legyen hála ezekért az alkalmakért.

Vélemény, hozzászólás?