Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A szeretet nyelv n a S rk z jlaki SZIK N

A szeretet nyelv n a S rk z jlaki SZIK N

Megtartotta adventi istentisztelet t a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Ifj s gi Sz vets ge. Ez alkalommal S rk z jlak k z pkori istenhajl k ban sz lt a fiatalos nek, az igehirdet s s az el ad s.

Advent harmadik vas rnapj n, koraeste 6 r t l Nagy Erika h zigazda lelk szn az egyh zmegye misszi i el ad ja k sz nt tte az ifjakat, majd az jraalakul B zz Band csapott a h rok k z szebbn l szebb, jabbn l jabb kar csonyi nekeket nekelve. Bozs Vikt ria im ds ga, Csetnek Brigitta bibliaolvas sa, majd Suhart Evelin s Vajas Gr ta zongoraj t ka vezette fel R cz Ervin igehirdet s t: “Gyermekeim, ne sz val szeress nk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel s val s ggal.” (1Jn 3,18) Az igehirdet felv zolta a szent csal d hiteles csal di let t, hiszen t l k engedelmess get, szel ds get, szolg latk szs get lehet tanulni a mai csal dok minden tagj nak.

Barbara Be ta pszichol gus t bbek k z tt Gary Chapman ltal felfedezett t szeretetnyelvr l besz lt. Az t szeretetnyelv a k vetkez : Elismer szavak; Min s gi id ; Aj nd koz s; Sz vess gek; Testi rint s. Ezek k z l mindannyiunknak van egy els dleges szeretetnyelve, amely m lyebben hat r nk az sszes t bbin l. Az el ad a fiatalok sz m ra rthet m don, mai p ld kat haszn lva tartotta meg az el ad st.

Az istentisztelet nem hangulatkelt s volt, de m gis hangolt az Elj vend re fiatalokat s r k fiatalokat.

Szóljon hozzá