Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A Szatmári Református Egyházmegye 8. Kórustalálkozója Tamásváralján

A Szatmári Református Egyházmegye 8. Kórustalálkozója Tamásváralján

A Szatmári Református Egyházmegye soron következő Kórustalálkozója, hagyomány szerint Szentháromság vasárnap délután került sor. Idén Tamásváralja Református Eklézsiája adott otthont a megjelent 8 kórusnak. – mondta el lapunknak Higyed Gyöngyi, egyházmegyei zenei előadó.

A Találkozón résztvevő kórusok és karnagyaik:

  1. Vendégmeghívott: Szőllősgyula Református Egyházközség Kórusa Kárpátaljáról Karnagy: Domokos Szabina.
  2. Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusa. Karnagy: Higyerd Gyöngyi.
  3. Vetés Református Egyházközség Kórusa. Karnagy: Pop Szováti Imelda.
  4. Vetés Református Egyházközség „Szépkorúak” Kórusa. Karnagy: Pop Szováti Imelda.
  5. Patóháza Református Egyházközség Kórusa. Karnagy: Tolnai Zelma.
  6. Szárazberek Református Egyházközség Kórusa. Karnagy: Nt. Ilonczai Zsombor.
  7. Mikola Református Egyházközség Kórusa. Karnagy: Gerő Anikó.
  8. Szatmár-Láncos Református Egyházközség Egyesített Kórusa. Karnagy: Mészáros Gergely.

A házigazda lelkipásztor, Szatmári Elemér köszöntését követően, Nt. Laskóti Zoltán Szőllősgyula/Kárpátalja lelkipásztor igehirdetése bíztatta a Gyülekezetet a friss forrásvízből merítésre, melyenk igei forrása a 42. Zsoltár volt.

Ezt követően Higyed Gyöngyi a Szatmári Református Egyházmegye zenei előadója, főszervező köszöntötte a megjelenteket és közös énekléssel nyitotta meg a Kórustalálkozót.

A közös ének a találkozó mottója a 37. Zsoltár 5. Verse szerint: „Az Úrra hagyjad útad” közel 200 torokból csendült fel.

            Ezt követően a Lelkipásztor kórus egy Maróthi György által jegyzett temetési énekkel emlékezett meg a tavaly még szolgáló, de időközben elhunyt Orosz Márta tanár-karnagyra aki hosszan szolgálta  a református éneklés ügyét.

Ezután sorra énekeltek a Kórusok.

A karnagyok emléklapot és egy Csomasz Tóth Kálmán által összeállított  többszólamú kiadványt vehettek át Higyed Gyöngyi zenei előadótól, Szatmári Elemér házigazdától pedig egy- egy csokor virágot. A kórustagok és a résztvevő gyülekezet tagjai ez alkolmra készített könyvjelzőkkel gazdagodtak.

Ezt követően a résztvevők szeretetvendégségen vettek részt a Tamásváraljai Református Egyházközség ezalkalmommal felszentelt Gyülekezeti Termében, amelyet a Magyar Kormány hathatós támogatásával hoztak tető alá.

„Köszönjük a vendéglátók szeretetét, adományait. Köszönjük a Szatmári Refomátus Egyházmegye támogatását. Köszönjük a résztvevő Kórusok szorgalmát, részvételét, áldozathozatalát. Jó reménységünk van afelől, hogy jövőre is folytatni tudjuk e hagyományos, felemelő hangulatú találkozót.” – mondta Higyed Gyöngyi, egyházmegyei zenei előadó.

Szóljon hozzá