A Református Világközösség vezetői Németiben

A Református Világközösség európai elnöke, Martina Wasserloos hirdetett Igét virágvasárnapon a Németi Református Egyházközség templomában.

A vasárnap délelőtti istentiszteleten Kiss József lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző fogadta a küldöttséget. Martina Wasserloos Vinczéné Pálfi Judittal a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói előadó tanácsosával és Antal Jánossal, a Református Világközösség titkárával, egyházkerületi külügyi előadó tanácsossal érkezett Szatmárnémetibe.

A házigazda lelkipásztor előfohásza és imádsága után a Református Világközösség európai elnöke hirdette az Igét: “Ímhol jő a te királyod!” (Mt 21,5) Az egyházkerület missziói előadó tanácsosa pedig tolmácsolt a gyülekezet felé. Látva és tapasztalva a háborút magunk körül, imádkozunk. Mert bízunk, hisszük, hogy Istenünk meghallgat bennünket. És akkor is imádkozunk, ha kétségeink vannak. Hinni sokkal több, mint tudni, amit mindenki más tud. A hit az a hozzáállás, amely meghatározza a mindennapi életünket. Jézus, a szelíd király, érkezésével az egész világot a feje tetejére állította. Számunkra azonban kitárta a karját és így szól: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28) Hozzá kiálthatunk: Hozsánna, Uram segíts! – szólt az igehirdetés.

A prédikációt követően a gyülekezet ifjai szolgáltak énekel. Az istentiszteletet követően megbeszélést tartottak a menekültek és a kárpátaljaiak felé végzett szolgálatról. A tanácskozáshoz a fenn említettekhez még csatlakozott Dr. Király Lajos esperes, Dr. Puskás Csaba főgondnok, Taraczközi Ferenc beregszászi lelkipásztor.

„Igehirdetési szolgálat, munkaebéd, tájékozódás. Nagytiszteletű elnökasszony, köszönet a látogatásért és hogy viszed a hiteles információt Európa felé! Isten óvjon mindennapi munkád során!” – áll a köszönetnyilvánítás Vinczéné Pálfi Judit közösségi oldalán.

Vélemény, hozzászólás?