Kezdőlap / Nincs kategorizálva / A mindennapok istentisztelet nek otthona – Letett k az egyh zker let sz kh z nak alapk v t

A mindennapok istentisztelet nek otthona – Letett k az egyh zker let sz kh z nak alapk v t

Fenn ll s nak kilencvennegyedik esztendej ben gy n z ki, hogy majd a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let is otthonra lelhet. Cs ry Istv n p sp k pr dik ci ja s t bb esperes ld stolm csol sa ut n letett k az egyh zker leti sz kh z alapk v t s elhelyezt k az id kapszul t is az ut kor sz m ra.

Farkas Zsolt egyh zker leti el ad tan csos konfer l s val p nteken 13 rakor kezd d tt az nnep lyes alapk let tel. Cs ry Istv n p sp k a mintegy harminc t vvel ezel tt kapott letig je alapj n hirdette az Asr szav t: ,,Az igaz pedig hitb l l. s aki megh tr l, abban nem gy ny rk dik a lelkem. De mi nem vagyunk megh tr l s emberei, hogy elvessz nk, hanem hit i, hogy letet nyerj nk.” (Zsid khoz rt lev l 10, 38-39) Az egykor Kolozsv ron v gzett teol giai vfolyam egy tt v lasztotta ezt az igei biztat st, s az ta nemhogy megh tr lni, de megtorpanni sem voltak hajland ak. A Sulyok Istv n nev utca, ahol elkezd d tt az p tkez s, n vad ja, Kir lyh gomell k els p sp ke m lt n b szke lenne erre kezdem nyez sre. Olyan otthon lesz ez, ahol a mindennapok istentisztelet t m lt k r lm nyek k z tt lehet majd v gezni.

Fazakas Csaba temesv ri esperes, a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let Esperesek Koll gium nak eln ke vette t ezut n a sz t, aki elmondta a K lvin vek utols szakasz ban nem csak befejez dik valami, hanem elkezd dik s majd Isten seg ts g vel c lba is rhet az egyh zker leti sz kh z p t se. Ill , hogy egy kilencvenn gy ves “ember”-nek v gre otthont tal ljanak, mert eddig csak alb rletben v gezte a munk j t az egyh zker let vezet s ge.

Ezt k vet en az egyh zker let p sp ke s f ngondnoka helyezte el az ut kor sz m ra az ilyenkor szok sos id kapszul t, mely a k vetkez egyszer , de m gis sokatmond sz veget foglalja mag ban: “A Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let Sz kh z nak alapk v t letett k az Asr 2014-ik esztendej ben, okt ber 24- n, Cs ry Istv n p sp ks ge s Dr. Varga Attila f gondnoks ga idej n. Egyed l Isten a dics s g – Soli Deo Gloria.” Az alapk let telben a jelenl v pal stos lelkip sztorok is k zrem k dtek, miut n a ker let legid sebb s legfiatalabb esperese, Mikl Ferenc s M di J zsef is ld st mondott, majd a jelenl v k a nemzeti im ds got is el nekelt k.

A N meth L szl m p t sz ltal szimb lumokkal gazdagon tervezett helyis get Csap Ferenc s Titinel nev kivitelez c ge val s tja meg h rom ven bel l. Isten ld sa legyen rajta! Im dkozzunk, hogy megval suljon!

Szóljon hozzá