Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A hit öt lépéséről prédikált Németi új segédlelkésze

A hit öt lépéséről prédikált Németi új segédlelkésze

Szeptember elejétől új segédlelkipásztora van a Németi Református Egyházközségnek. Törő Attila Miklós kibúcsúzása után Mátyási Gerda Georgina kezdte meg szolgálatát Németiben.

A Sárközújlaki Református Egyházközség tagjaként felnövekvő segédlelkésznő a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban és Kolozsvári Protestánst Teológiai Intézetben (közben Budapesten és Lipcsében is tanult) végezte tanulmányait, majd a Nagyvárad-Csillagvárosi Református Egyházközségben volt gyakornoklelkész. Vasárnap délelőtt 10 órától a németi templomban hirdette az Igét.

A bemutatkozó lelkipásztor prédikációjában a hit öt lépésérők beszélt Lukács evangéliuma 17. részének 19. verse alapján: „És monda néki: Kelj föl, és menj el: a te hited téged megtartott.” A hit első lépése, hogy Jézustól kérek segítséget, szabadulást, bocsánatot, új életet és ezt ki is mondom. A másik: megteszem, amit a Bibliából eddig megértettem, bármilyen furcsa is. Azután átélem Isten szeretetének a nagyságát, a szabadítást, mert ezt Ő teszi mindenestől. De utána nem maradok néma, hanem másoknak is elmondom, hogy Ő cselekedett velem, ezzel dicsőítem Őt. És veszem a fáradságot, hogy akár naponta (ez nem túlzás) újra és újra megköszönöm Neki mindazt, amit eddig kaptam. Akkor leszek igazán gazdag. A hálaadás során éli át az ember, hogy mennyi mindent kaptunk már a mi Urunktól. És ahelyett, hogy tele van a szívünk panasszal, zúgolódással, elégedetlenséggel, követelőzéssel, és azzal a keserűséggel, ami ezekből mindig következik, nézzünk már körül egyszer, hogy mi mindent kaptunk a mi Istenünktől. Tekintsünk fel Őreá, és tudjunk az Úr Jézus előtt is így leborulni, mint ez a leprás, mint akiről hisszük, hogy Isten, Isten Fia, és amit eddig kaptunk, az csak egy kicsi előleg abból, amit elkészített nekünk, csak a hit lépéseire vár. Akkor gazdagon megajándékozza a Benne hívőket. Adja a minden kegyelem Istene, hogy megtegyük a hit lépéseit, és így kerüljünk közel Őhozzá. – bátorított az igehirdető.

Az igehirdetést követően Kiss József köszönte meg a szolgálatát, és kérte rá Isten gazdag áldását.

Szóljon hozzá