Kezdőlap / Református hírek / A Harangszó reformációi számából

A Harangszó reformációi számából

Reformáció – Isten Igéjének villámlása – a lap címoldalánZsigmond József ünnepi írása olvasható. „Akkor tekinthetjük magunkat a reformáció gyermekeinek, ha az élet minden bonyolultsága ellenére hagyjuk megszólíttatni magunkat és engedelmeskedünk a minket Fiában kereső Úrnak” – fogalmaz a szerző.
Harangszó vezércikkét ezúttal Csomay Árpád jegyzi. Írásának címe: Hit által. Mitől református a református? A kérdésre Papp Vilmos adja meg a választ Református című írásában. A reformáció témájához kapcsolódik Adorjáni Lászlókarikatúrája is.
Szegletkő-oldalon a lap két népszerű rovata: A Lélek csendjeés a Hiszem és vallom olvasható, Balázsné  Kiss Csilla ésOrbán Levente tollából.
Húsz éves jubileumát ünnepelte nemrég a Királyhágómelléki Egyházkerülethez tartozó budapesti Erdélyi Gyülekezet. A lap egész oldalas összeállítást szentel a témának, melyben a gyülekezetalapító Németh Géza lelkipásztorra is emlékezik.
Szalontán tartották a református lelkészek Kárpát-medencei focikupáját – olvasható szintén a Református élet rovatban. Az eseményről stílszerűen a győztes csapat egyik tagja: Somogyi Botond tudósít. A rovat közli még Csűry István püspök beszédét, mely a Mikó kollégium visszaállamosítása ellen tiltakozó nagygyűlésen hangzott el.
Érdekes és olvasmányos riportban számol be az érszakácsiak gyülekezeti kirándulásáról Fülöp János, aNyári élmények rovatban.
Presbiter oldal Őrzők a strázsán című sorozatában az éradonyi harangozó és kántor szolgálata előtt tiszteleg Chis Márta. A presbiter nem csupán külső, de belső, azaz Istentől jövő elhívással is kell rendelkezzék – olvasható Ravasz László írásában.
Harangszó megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban, internetes kiadása pedig a harangszo.blogspot.com címen olvasható.

 

Szóljon hozzá